Integritetspolicy – Nyhetsbrev

Senast uppdaterad: september 2023

Vi förstår vikten av att skydda din integritet och dina rättigheter vad gäller dataskydd. Internet är ett väldigt effektivt medium när det gäller att överföra personlig information. Vi och alla andra företag i lastminute.com lastminute.com group lägger största vikt vid den mycket viktiga uppgiften att respektera gällande lagar om skydd av personuppgifter och säkerheten för desamma, i syfte att garantera säker, kontrollerad och konfidentiell navigering för de användare och kunder som besöker och/eller använder Webbplatsen och/eller använder vår Jämförelsetjänst (du som ”Användare”) eller sedan köper eller registrerar sig för våra tjänster, laddar ner vår app och/eller ger oss sitt samtycke för ett visst ändamål (du som ”Kund”).

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, behandlar och lämnar ut dina personuppgifter i samband med din tillgång till och användning av vår Webbplats och tjänster och, särskilt:

1. Vem är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter? 2. Vilka kategorier av uppgifter samlar vi in och använder? 3. Varför och hur samlar vi in dina uppgifter? 4. Vem ser, mottar och använder dina uppgifter och var? 5. Hur länge behåller vi dina uppgifter? 6. Vilka är dina dataskyddsrättigheter och hur kan du utöva dem? 7. Kontaktuppgifter för den Personuppgiftsansvarige 8. Kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud 9. Information om cookies

10. Integritetsmeddelande för Facebook 11. Uppdatereringar och gamla versioner av denna integritetspolicy

Den informerar dig också om hur du kan utöva dina rättigheter (inkluderat rätten att invända mot viss behandling av personuppgifter som vi genomför). Mer information om dina rättigheter och hur du kan utöva dem anges i avsnittet nedan.

Om du ser ett odefinierat begrepp i denna Integritetspolicy (såsom ”Tjänst” eller ”Webbplats”), ska begreppet ha samma definition som i vårt Bolags avtalsmässiga tjänstevillkor.

1. Vem är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter?

När denna Integritetspolicy nämner ”Bolag”, ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”Personuppgiftsansvarig”, avses: BravoNext, S.A., ett schweiziskt bolag som tillhör lastminute.com group, är registrerat i handelsregistret i Ticino med organisationsnummer CHE - 115.704.228 och har sitt huvudkontor på adressen Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Schweiz, som ansvarar för behandling av Användarnas och/eller Kundernas personuppgifter enligt denna Integritetspolicy (nedan kallad ”Bolaget”, ”Vi”, ”Oss”, ”Vår”, ”Personuppgiftsansvarig”). Vi vill dessutom informera dig om att BravoNext, S.A. i enlighet med syftena i dataskyddsförordningen GDPR (EU) 2016/679 (Art. 27 GDPR) har utsett Viaggiare SRL. till sin EU-representant. Viaggiare SRL är ett italienskt företag som tillhör lastminute.com group, och det är registrerat hos den italienska handelskammaren i Milano med VAT-nummer IT04403760962, och företagets säte ligger på Via Francesco Ferrucci 10, 20145, Milan, Italien.

Eftersom vi har vårt huvudkontor i Schweiz, är vi föremål för schweizisk lag beträffande skydd av personuppgifter. Av detta skäl åtar vi oss att uppfylla de skyldigheter som krävs enligt Dataskyddsförordningen GDPR (EU) 2016/679 och the Swiss Federal Act on Data Protection av 25.92020 (FADP). I samma anda informerar vi våra Användare och/eller Kunder att Kommissionens beslut av den 26 juli 2000, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av personuppgifter, har förklarat att schweizisk lag säkerställer ett adekvat skydd i enlighet med direktiv 95/46/EG.

2. Vilka kategorier av uppgifter samlar vi in och använder?

När du besöker Webbplatsen och använder vår Jämförelsetjänst (i egenskap av ”Användare”), när du gör ett köp eller registrerar dig till våra tjänster (i egenskap av ”Kund”) samlar vi in följande kategorier av personuppgifter:

2.1. Personuppgifter som tillhandahålls av dig

 • De personuppgifter som du delar med oss när du registrerar ett konto, prenumererar på marknadsföringskommunikation och uppger till oss när du använder våra tjänster och laddar ner vår app, inkluderat den information som du anger i vår bokningsplattform, i dina kommentarer, i recensioner eller i meddelanden som skickas via telefon till vår Kundtjänst, via Livechatten eller genom olika sociala medier.

 •  Mer konkret: 

 • När du prenumererar på personliga marknadsföringstjänster kan du uppge följande: Dina personuppgifter (e-postadress), information om när du klickar på våra annonser, information om hur du kommer in på webbplatsen, inklusive IP-adress, nätidentifierare och uppgifter om din webbläsare. Du kan tillhandahålla information om dina surfvanor eller dina personliga intressen. Vänligen notera att en del av denna information kan samlas in automatiskt i enlighet med punkt 2.2.

Tillhandahållandet av ovan nämnda personuppgifter, om dessa begärs, är nödvändigt för korrekt utförande av den begärda tjänsten och för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag utom när vi förlitar oss på samtycke som rättslig grund för behandling och/eller vårt berättigade intresse. Utan personuppgifterna kan vi inte tillhandahålla dig alla begärda tjänster.

Det är viktigt att alla personuppgifter som du lämnar till oss är korrekta och exakta. Detta inkluderar, exempelvis, säkerställande av att vi alltid har korrekta kontaktuppgifter till dig (inkluderat e-post).

2.2. Personuppgifter samlas in automatiskt från vår Webbplats, genom kommunikation som vi skickar ut och/eller från tredje parter

 • Vi samlar information om dina besök på och användning av Webbplatsen, såsom information om vilken enhet och webbläsare du använder, din ip-adress eller domännamn för datorer som är anslutna till Webbplatserna, URI (Uniform Resource Identifier) av begärda resurser, tidpunkt för förfrågan, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på filen som tas emot som svar, sifferkoden som anger statusen för det svar som ges från servern (korrekt, felaktig etc.) och andra parametrar relaterade till operativsystem och datamiljöer som används, datum, tid samt varaktighet för ditt besök, referenskälla och navigeringsmönster samt din interaktion på Webbplatsen, inkluderat Tjänster och erbjudanden som du är intresserad av. Vänligen notera att vi kan associera denna information med ditt konto. 

Vänligen se avsnittet om cookies i denna Integritetspolicy (9. Information om cookies) för ytterligare information om syftena för vilka vi samlar in och använder denna information. Observera att dina personuppgifter också kan kopplas till Cookies, detta för att samla in information om hur du använder vår produkt och våra tjänster.

 • Vi kan använda det här förfarandet för att också förstå hur du interagerar med kommunikationsmaterial som vi skickar till dig, till exempel e-postmeddelanden, inkluderat den åtgärd du vidtar, t.ex. länkar i dem som du klickar på samt hur länge och ofta du interagerar med e-postmeddelandet. 

 • I den omfattning det är tillåtet av tillämplig lag varvid vi mottar ytterligare information om dig, såsom information om upptäckt av bedrägeri och varningar från leverantörer av tredjepartstjänster och/eller samarbetspartners som arbetar med vår verksamhet för att förebygga bedrägerier.

3. Varför samlar vi in dina uppgifter?

I allmänhet använder vi dina personuppgifter för att tillhandahålla dig de tjänster du begär, skicka dig marknadsföringsmaterial och erbjudanden, meddela dig om viktiga förändringar på vår Webbplats och för att leverera vårt innehåll och våra annonser som vi tror kan vara av intresse för dig. Mer konkret:

A. n.a

**************

B. n.a

**************

C. För att uppfylla krav enligt lag beträffande tillsyn och efterlevnad och för att uppfylla krav från myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter som genomför en utredning.

På vilken rättslig grund? För att följa lagen (dvs. dela personuppgifter med tillsyns-myndigheter)

**************

D. För att genomföra sammanlagda statistiska analyser på anonyma grupper så att vi kan se hur vår Webbplats, produkter och tjänster används och hur vår verksamhet presterar.

På vilken rättslig grund? För att fullfölja vårt legitima intresse (dvs. förbättra våra Webbplatser, dess funktioner och våra produkter och tjänster).

**************

E. n.a

**************

F. För att skicka dig personlig och profilerad marknadsföringskommunikation

Endast om du tidigare har lämnat ditt uttryckliga samtycke till att vi via e-post och/eller på vår webbplats eller tredjepartswebbplatser (till exempel genom annonser) delar de bästa erbjudandena för våra produkter och tjänster med dig som vi tror är intressanta för dig. Om du redan har lämnat ditt samtycke till profileringsaktiviteter genom marknadsföringscookies eller på annat sätt kan vi komma att skicka personanpassad kommunikation. Den personanpassade tjänsten eller erbjudandena kan vara relaterade till följande sektorer (observera att vi inte delar din e-postadress med tredje parter): turism, fritid, underhållning, IT, mode, inredning, konsumentvaror, mat och dryck, finans, bank, försäkring, energi, miljö, kommunikation, massmedia, fastigheter, läkemedel, kläder och textilier, utbildning, tidskrifter och förlagsverksamhet, information och kommunikationsteknik, detaljhandel, sport, telekommunikation och allmänna tjänster. 

 

För detta ändamål kan vi:

-        analysera dina personuppgifter för att skapa en profil med dina intressen och preferenser så att vi kan skräddarsy och rikta vår kommunikation på ett sätt som är aktuellt och relevant för dig.

-        kombinera informationen du ger oss via cookies och annan spårningsteknik med information om dina inköp. 

-        analysera information om hur du interagerar med kommunikationsmaterial som du får från oss, till exempel information om när du öppnar e-postmeddelanden eller för att se om du har tittat på eller interagerat med en annons, för att registrera antalet gånger du har tittat på varje annons, för att förhindra att en och samma annons visas för dig för ofta etc.

-        tillfälligt dela en krypterad version av din e-postadress med noggrant utvalda partner som kan kombinera denna information med andra former av nätidentifierare eller andra personuppgifter för att kunna presentera våra erbjudanden för dig på olika enheter och i olika kanaler, till exempel på sociala nätverk (Facebook, Pinterest, Instagram och Twitter).

-        använda automatiserat beslutsfattande för att segmentera och rikta produkterbjudanden baserat på dina krav och behov. Det gör att vi kan vara mer fokuserade, effektiva och kostnadseffektiva med våra resurser och det minskar också risken för att någon får information som de kan uppfatta som olämplig eller irrelevant. Du kan alltid begära en manuell beslutsprocess istället, uttrycka din åsikt eller bestrida ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inkluderat profilering, om ett sådant beslut leder till rättsliga följder eller på annat liknande sätt i betydande grad påverkar dig. För mer information, kontakta våra Dataskyddsombud vars kontaktuppgifter tillhandahålls i denna Integritetspolicy.

På vilken rättslig grund? Där du lämnar ditt samtycke (genom att klicka i lämplig kryssruta eller infoga din e-postadress i rätt fält för att få personanpassad kommunikation om oss och våra utvalda tredje parter).  

**************

G. n.a

**************

H. n.a

**************

I. För att verifiera efterlevnad av våra villkor och för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

På vilken rättslig grund? För att eftersträva vårt legitima intresse (dvs. efterlevnad av våra villkor, skydd av våra rättigheter i händelse av någon tvist eller något anspråk).

**************

J. För att skräddarsy och anpassa marknadsföringsmeddelanden och reklam till dig baserat på information om din användning av vår Webbplats, produkter och tjänster och andra platser. Denna information samlas in med hjälp av cookies (vänligen se avsnittet om Cookies i denna Integritetspolicy för mer information). 

På vilken rättslig grund? Var du ger ditt samtycke (dvs. genom banderollen om cookies

 eller genom dina webbläsarinställningar)

**************

K.n.a 

**************

Där vi utgår från berättigade intressen när vi behandlar dina personuppgifter gör vi en bedömning för att försäkra oss om att vårt intresse av att använda dina uppgifter är berättigat och att dina grundläggande integritetsrättigheter inte väger tyngre än våra berättigade intressen ("avvägningstest”). Du hittar mer information om avvägningstestet genom att kontakta vårt Dataskyddsombud på dpo.se@lastminutegroup.com

4. Vem ser, mottar och använder dina uppgifter och var?

4.1. Kategorier av mottagare av dina uppgifter

Vi delar dina personuppgifter, för de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy, till följande kategorier av mottagare:

 • Vår behöriga personal och/eller samarbetspartners som hjälper och ger oss råd beträffande administration, produkter, juridiska frågor och informationssystem liksom de som är ansvariga för underhåll av vårt nätverk och vår hårdvara/programvara.

 • Våra leverantörer av tredjepartstjänster (inkluderat andra enheter inom lastminute.com group), som behandlar dina personuppgifter på våra vägnar och enligt våra instruktioner för de syften som har beskrivits ovan, i egenskap av personuppgiftsbiträde, såsom de som tillhandahåller oss IT och webbhosting-tjänster, kundstöd, analyser och administrationstjänster etc.

 • Våra affärspartner som är sociala medie-plattformar när du uttryckligen begär det (t.ex. när du delar information genererad från vår webbplats på dessa plattformar), när du använder autentiseringsmetoder för sociala medier eller laddar ner vår App och därigenom samtycker antingen till vår integritetspolicy eller till villkoren på de plattformar med vilka vi kan dela information om din online-aktivitet även när du inte är inloggad på den aktuella plattformen), eller när dessa affärspartner som förser oss med information om funktionalitetskapaciteten för den enhet som Appen har installerats på, vilka de har fått rätt att göra.  Den information du delar regleras av de sociala mediernas respektive integritetspolicy. Se punkt 2.3 i denna Integritetspolicy för mer information.

 • Behöriga myndigheter när gällande lag kräver att vi gör det.

 • Behöriga myndigheter och utomstående indrivningsbolag när det är nödvändigt för att genomdriva våra användarvillkor och skydda och försvara våra rättigheter eller egendom eller någon tredje parts egendom eller rättighet.

 • Tredje parter som mottar uppgifter (t.ex. affärsrådgivare, professionella leverantörer av företagsbesiktningstjänster eller som bedömer bolags värde och kapacitet) när det är nödvändigt i samband med någon försäljning av vårt bolag eller dess tillgångar (i så fall kommer dina uppgifter att visas upp för våra rådgivare och lämnas över till de nya ägarna).

Den fullständiga listan över parter till vilka dina personuppgifter kan lämnas ut finns på vårt huvudkontor och kan begäras genom att skriva till privacy.se@lastminutegroup.com.

4.2. Internationell överföring av dina uppgifter

Användare och/eller Kunders personuppgifter behandlas på den Personuppgiftsansvariges huvudkontor (se punkt 1), på lastminute.com group:s servrar och på andra företags kontor till vilka uppgifter kan ha överförts i syfte att tillhandahålla de tjänster som begärs av den Personuppgiftsansvarige.

Utifrån det faktum att vi är ett internationellt resebolag, överför vi också våra personuppgifter till:

 • Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och länder utanför EES som erbjuder en tillräcklig nivå av dataskydd i enlighet med EU-kommissionens "lämplighetsbeslut" som erkänner att vissa länder tillhandahåller tillräckligt skydd och/eller motsvarande schweiziska lämplighetsresultat;

 • länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där dataskyddslagar kan vara mindre skyddande än lagstiftningen i EES eller i Schweiz. Detta händer när:

  • Vi lämnar ut dina uppgifter till självständiga personuppgiftsansvariga såsom flygbolag, hotell, biluthyrningsföretag, researrangörer etc. som kan behandla dina uppgifter utanför EES för att förse dig med de begärda tjänsterna. Sådana mottagare kan vara belägna i vilket land som helst över hela världen, beroende på de begärda tjänsterna. Sådana överföringar utförs i allmänhet i samband med ingående eller utförande av ett kontrakt i ditt intresse.

  • Vi lämnar ut dina uppgifter till våra tjänsteleverantörer som fungerar som personuppgiftsbiträden för vår räkning och kan vara belägna i ett land utanför EES, inklusive Marocko, Albanien, Storbritannien, Indien och Tunisien (listan över leverantörernas platser finns på följande länk: https://www.bravofly.com/en/info/list-countries/). När en sådan överföring sker säkerställer vi att den sker i enlighet med denna sekretesspolicy och regleras av standardavtalsklausuler som godkänts av den Europeiska kommissionen, vid behov kompletterade med ytterligare tekniska och organisatoriska åtgärder, för att säkerställa tillräckligt skydd för registrerade. Våra leverantörer, som fungerar som personuppgiftsbiträden, kan vara involverade i bland annat uppfyllandet av din serviceförfrågan, behandlingen av dina betalningsuppgifter, tillhandahållandet av reklam- och marknadsföringstjänster för vår räkning och tillhandahållandet av supporttjänster via elektronisk kommunikation eller callcenter.

Om du önskar erhålla ytterligare uppgifter om de skyddsåtgärder som används, kan du kontakta oss genom att skriva till privacy.se@lastminutegroup.com.

5. Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det krävs för att uppnå syftena och genomföra de åtgärder som anges i denna Integritetspolicy, för övrigt har meddelats dig eller så lång tid som tillåts av tillämplig lag. Ytterligare information om lagringsperioden finns här:

INFORMATION SOM ANVÄNDS I MARKNADSFÖRINGSSYFTE (CRM)

Information som används i marknadsföringssyfte för kunder/användare som har registrerat samtycket.

Lagringsperiod: 5 år från samtycket eller förnyelsen av samtycket via interaktion genom marknadsavdelningens kommunikationsansvariga

DATA INSAMLADE VIA TAGGAR

Tekniska cookies

Lagringsperiod: Max tre år från det datum då vår webbplats besöktes

Icke-tekniska cookies

Lagringsperiod: Max ett år från det datum då samtycket gavs

6. Vilka är dina dataskyddsrättigheter och hur kan du utöva dem?

Du kan utöva dina rättigheter som regleras i EU-förordning 2016/679 (artiklarna 15-22), inkluderat rätten att:

Rätt till tillgång – Att motta bekräftelse på registreringen av dina personuppgifter, tillgång till dess innehåll och erhålla en kopia.

Rätt till rättelse – För att uppdatera, rätta och/eller korrigera dina personuppgifter.

Rätt till radering/rätt att bli bortglömd och rätt till begränsning – För att begära radering av dina uppgifter eller begränsning av dina uppgifter som har behandlats i strid med lagen, inkluderat vars lagring inte är nödvändig i samband med syftena för vilka uppgifterna samlades in eller annars behandlades, då vi har gjort dina personuppgifter offentliga, har du också rätt att begära radering av dina personuppgifter och att vidta skäliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett avtal eller med ditt samtycke i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format (t.ex. uppgifter som gäller dina köp) och att be oss överföra de personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att ta återkalla ditt samtycke – När vi stödjer oss på ditt samtycke kommer du alltid att kunna ta återkalla ditt samtycke, även om vi kan ha andra rättsliga grunder för att behandla dina uppgifter för andra syften. 

Rätt att när som helst göra invändningar – Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (särskilt, när vi inte måste behandla uppgifter för att uppfylla krav enligt avtal eller på andra rättsliga grunder eller när vi använder dina uppgifter för direktmarknadsföring).

Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering – Du kan alltid begära en manuell beslutsprocess istället, uttrycka din åsikt eller bestrida ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inkluderat profilering, om ett sådant beslut leder till rättsliga följder eller på annat liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Du kan utöva dina ovan nämnda rättigheter när som helst genom att:

 • Kontakta oss via e-post på privacy.se@lastminutegroup.com.

 • Vad gäller direktmarknadsföring, vänligen notera att du också kan invända när som helst genom att klicka på avregistreringslänken som vi tillhandahåller i varje kommunikation vi skickar till dig.

 • När det gäller målinriktade annonser på internet och dina möjligheter att ta återkalla ditt samtycke, se avsnittet om Cookies i denna Integritetspolicy.  

Om du utövar några av de ovan nämda rättigheterna enligt GDPR, observera att vi kommer att hantera din begäran avseende personuppgifter som innehas av alla företag inom lastminute.com group där BravoNext, S.A., direkt eller indirekt, innehar 100 % av aktierna. 

Dina rättigheter i samband med dina personuppgifter kan vara begränsade i vissa situationer. Till exempel, om uppfyllandet av din begäran skulle avslöja personuppgifter om en annan person eller om vi har något rättsligt krav eller en tvingande rättslig grund, kan vi fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter som du har begärt att vi ska radera.

Du kan också ha rätt att klaga om du anser att dina personuppgifter har missbrukats. Vi uppmuntrar dig att i första hand vända dig till oss, men i den omfattning denna rätt tillämpas på dig, har du rätt att klaga direkt till ifrågavarande tillsynsmyndighet för dataskydd.

7. Kontaktuppgifter för den Personuppgiftsansvarige

Kontaktuppgifter för den Personuppgiftsansvarige för behandling av personuppgifter som beskrivs ovan är:

BravoNext, S.A., ett schweiziskt bolag som tillhör lastminute.com group. Bolaget är registrerat i handelsregistret i Ticino med organisationsnummer CHE - 115.704.228 och har sitt huvudkontor på adressen Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Schweiz.

8. Kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud

Du kan nå vårt dataskyddsombud på:

Vicolo de’ Calvi 2, CH-6830 Chiasso (Schweiz).

9. Information om cookies

För ytterligare upplysningar om cookies, läs följande Cookiepolicy.

10. Integritetsmeddelande för Facebook 

10.1. Facebook Custom Audiences (Anpassade målgrupper) - Facebook pixel Vi använder remarketing-funktionen "Custom Audiences" på Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025) eller om du är hemmahörande i EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Med den här funktionen kan vi visa våra användare och/eller kunder på vår webbplats intressebaserade annonser när de besöker Facebook ("Facebook-annonser") och analysera dessa Facebook-annonser för att kunna samla in statistik och utföra marknadsundersökningar, vilket hjälper oss att optimera våra annonser i framtiden Detta gör att vi kan erbjuda mer relevant reklam. 

För detta ändamål använder vi den så kallade Facebook-pixeln för vår webbplats. 

När en Användare eller Kund besöker vår Webbplats och vidtar en åtgärd (till exempel köper något) utlöses Facebook-pixeln och rapporterar den här åtgärden. På detta sätt vet vi när en kund har vidtagit en åtgärd efter att ha sett vår Facebook-annons. Vi kommer också att kunna nå den här kunden igen genom att använda en Anpassad målgrupp vi har skapat. Därefter spårar denna pixel användarbeteendet efter att de har omdirigerats till vår Webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. På detta sätt vet vi när en kund har vidtagit en åtgärd efter att ha sett vår Facebook-annons. Vi kommer också att kunna nå den här kunden igen genom att använda en Anpassad målgrupp vi har skapat.

Detta gör att vi kan mäta hur effektiva våra Facebook-annonser är för att kunna samla in statistik och utföra marknadsundersökningar. Den information som samlas in på detta sätt är anonym för oss, vilket innebär att vi inte ser våra enskilda användares personuppgifter. Dessa uppgifter lagras och behandlas däremot av Facebook, varför vi informerar dig baserat på vad vi vet om situationen. Facebook kan länka denna information till ditt Facebook-konto och även använda den för egna marknadsföringssyften, i enlighet med Facebooks Integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy. Sådana uppgifter kan göra det möjligt för Facebook och dess partner att visa annonser på eller utanför Facebook. En cookie kan också lagras på din dator av dessa skäl.

11. Uppdatereringar och gamla versioner av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy när som hels i enlighet med denna bestämmelse. Om vi gör några ändringar i denna Integritetspolicy, kommer vi publicera den ändrade Integritetspolicyn på vår Webbplats och uppdatera datumet som anges efter ”Senast uppdaterad” längst upp i denna Integritetspolicy