is now

Meny
Mitt BravoflyBehöver du hjälp?Ring för att boka0046852503807Nationellt telefonnummer, samtalskostnaden beror på operatören

Ring för att boka

Nationellt telefonnummer, samtalskostnaden beror på operatören

BRAVOFLY'S AVTALSVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY

Välkommen till Bravofly, en tjänst som tillhandahålls av BravoNext S.A. ("BravoNext") med vilka du får tillgång till nyheter och information om resor, lågprisflygningar, traditionella flygningar och många andra semestererbjudande. BravoNext ger dig möjlighet att söka efter flygbiljetter, genomföra prisjämförelser, bokningar och köp av flygbiljetter från de största flygbolagen. BravoNext är ett Schweiziskt företag (ID No.: CHE -115.704.228), med hemvist på Vicolo de' Calvi, 2 – 6830 Chiasso, Schweiz.

Enligt samma avtal, tillhandahålls tjänster för hantering av kreditkortsbetalning för varor och/eller tjänster köpta på denna webbplats av BravoNexts moderbolag lastminute.com NV (en nederländsk entitet, organisationsnummer: 34267347) på uppdrag av BravoNext.

BravoNext informerar om att när du köper reseprodukter kan du bli erbjuden en reseförsäkring genom Europ Assistance SA (med företagsnamnet Europ Assistance SA Irish Branch) (EAIB). BravoNext sammarbetar med detta försäkringsbolag som part till en tredje parts försäkringsavtal och ansvarar följaktligen för de relativa kostnaderna.
EAIB hålls ansvariga för fel, försummelser eller felaktiga uppgifter som kan levereras i förhållande till dess förmedlingsaktiviteter.

Vi ber er att noggrant läsa igenom och godkänna följande villkor ("T&C") som styr tjänsten ("Tjänsten") som gör att BravoNext finns tillgängligt på webbplatsen www.bravofly.com ("Webbplatsen"). BravoNext förbehåller sig rätten att, utan förvarning, modifiera villkoren på grund av förändringar i marknadsvilkoren, ändringar av regler och bestämmelser eller i händelse av ändrade riskfaktorer med avseende på BravoNext's tillhandahållande av tjänsten via webbplatsen. En uppdaterad version av regler och vilkor kommer alltid att finnas tillgänglig på https://www.bravofly.se/sv/info/anvandarvillkor.html. Om du vill dra full nytta av tjänsten och ständigt informeras om nyheter gällande resor, flygbolag, lågprisbiljetter, erbjudande och samtidigt använda vår sökmotor för att söka, jämföra priser från olika operatörer, boka och köpa flygbiljetter är det nödvändigt att du registrerar dig och anger fullständig och korrekt personinformation.

Ta hänsyn till att tillgång och användning av webbplatsens fria funktioner kräver ditt godkännande av regler och villkor.

1.Registrering

För att registrera dig för tjänsten, skall användaren (“Användaren”) slutföra registreringsprocessen som finns på hemsidan för att få sina personliga inloggningsuppgifter.
Användaren garanterar att all personlig data och information som anges under registreringsprocessen är aktuella, korrekta, fullständiga och sanna. Användaren åtar sig att meddela BravoNext eventuella ändringar av personuppgifter i tid.

Användaren ger BravoNext rätten att kontrollera sanningshalten i personuppgifter och alla annan information som lämnas och åtar sig att sammarbeta med BravoNext vid en sådan kontroll.

I slutet av registreringsprocessen kommer användaren att få inloggningsuppgifter som består av ett användar-ID och ett hemligt lösenord som användaren skall vara ensamt ansvarig för i förhållande till deras innehav och den verksamhet som bedrivs genom sin användning.

Om användaren får kännedom om obehörig använding av sina inloggningsuppgifter och/eller andra kränkningar av sin konfidentialitet, förbinder sig användaren omgående att meddela BravoNext kännedomen om otillåten användning och/eller kränkning eller missbruk av något slag till abuse@bravofly.com.
Användaren ska vara medveten om, för att reglera tillgång till tjänsten, är hans/hennes autentisering uteslutande kopplad till kontrollen av användarnamn och lösenord. Därför är användaren ansvarig för eventuella skador eller fördomar mot tredje part som orsakas av användning, förlust, förskingring och/eller äventyra den sekretess som gäller för användar-ID och lösenord. All verksamhet som sker genom användarens användar-ID och lösenord kommer att hänföras till användaren. Användaren bekräftar att BravoNext får lov att producera, som bevis på den verksamhet som utförs av användaren, bevis som erhålls genom de system och förfarande som används av BravoNext för att reglera tillgången till webbplatsen och för att tillhandahålla tjänsten.

2. Beskrivning av tjänsten

När registreringen är klar kommer användaren att fullt ut kunna uttnyttja BravoNext's tjänst, som innehåller information och nyheter om resor, flygbolag, lågprisflyg och erbjudande från de största flygbolagen; användning av BravoNext.com's sökmotor för att leta efter billiga flygbiljetter och erbjudanden från flygbolag, jämför de olika alternativen, och slutligen för att använda – med tillstånd – vårt program som tillåter användaren att direkt genomföra bokning och köp av flygbiljetter utan att behöva konsultera flygbolagets hemsida.

3. Användning Av Webbplatsen – Inköp

Användaren kan fritt besöka webbplatsen och använda dess tjänster för personligt bruk. När denne gör en sökning i sökmotorn, genomför en bokning eller ett inköp, försäkrar användaren att han/hon agerar i personligt syfte.

Medan användaren söker efter en flygning, eller genomför en bokning använder den webbapplikationen med hjälp av en tillfällig liscens som beviljats under tiden för operationen. Applikationen gör det möjligt för användaren att bearbeta, enkelt och smidigt, sin förfrågan utan att behöva ta ytterliggare kontakt med researrangören.

Användaren får inte ändra, återanvända, kopiera, distribuera, överföra, reproducera, publicera, bevilja licens eller använda, skapa härledda uppgifter eller jobb, överföra eller sälja, eller i varje fall göra någon kommersiell användning eller användning som inte är av personligt slag av information, nyheter, innehåll, programvara och system, eller produkter som framställts eller gjorts tillgängligt för användaren genom webbplatsen och användning av tjänsten.

För att kunna använda BravoNext's funktioner och tjänster, måste användaren ha tillgång till internet från en tillförlitlig levreantör. BravoNext ansvarar inte för eventuella skador på användarens maskinvara som kan orsakas direkt eller indirekt genom internet-anslutningen.

4. Regler för uppförande

Användaren åtar sig att använda webbplatsen, dess ofunktioner och tjänster för lagliga ändamål och i enlighet med nuvarande Regler och Villkor. Användaren åtar sig att varken skicka eller sprida olaglig, nedsättande, vulgärt, obscent, kränkande eller störande innehåll på webbplatsen eller använda webbplatsen och dess funktioner för att utföra handlingar som skulle kunna orsaka skada på BravoNext's rykte och image.

Dessutom åtar sig användaren att inte skicka reklam och/eller oönskade meddelande som skulle kunna störa funktionen och/eller användningen av webbplatsen för tredje part.

5. Immatriella Rättigheter

Användaren erkänner och inser att all information, data, programvara, innehåll, musik, ljud, fotografier, videor och annat innehåll på webbplatsen (Innehållet) är BravoNext's och dess liscensinnehavares exklusiva egendom.

Med undantag av att använda programmet som anges i kap. 3, har inte användaren några rättigheter till Innehållet eller webbplatsen, den ända rättigheten är att använda webbplatsen i enlighet med dessa Regler och Villkor.

Användaren har inte rätt till att skriva ut och/eller ladda ner innehåll (inklusive Regler och Villkor) för privat bruk.

6. Hyperlänk Till Andra Webbplatser

Webbplatserna innehåller hypertextlänkar till andra webbplatser som ägs av BravoNext's komersiella partners och/eller tredje part. Publiceringen av hypertextlänkar sker för informationsändamål och som en referens för användarnas användning och innebär inte något erkännande eller godkännande av innehållet i BravoNext. BravoNext har ingen kontroll över innehåll, information, tjänster och/eller produkter som erbjuds av sådana länkade webbplatser. BravoNext ska inte hållas ansvarig för sanningshalten, noggrannhet och uppdatering av den information som publiceras på dessa länkade webbplatser. Användaren ska vara medveten att all användning av sådana webbplatser sker på hans/hennes egen risk.

Publiceringen av en hypertext länk och / eller annan Internetresurs på webbplatsen innebär inte någon form av kommersiell organisation och / eller tillhörighet mellan BravoNext och förvaltare av de länkade webbplatserna.

7. Integritetspolicy och sekretesspolicy gällande personuppgiftsbehandling

7.1 BravoNext SA, ett schweiziskt företag inom lastminute.com group (företagsnummer : CHE -115.704.228), med huvudsäte på Vicolo de' Calvi, 2 – 6830 Chiasso, Schweiz (tel. 0041-916833339), erkänner vikten av att skydda Användarnas integritet och rättigheter när de använder sig av Webbplatsen och dess Tjänster. Internet är potentiellt ett mycket kraftfullt verktyg för spridning av personuppgifter; BravoNext och företag inom lastminute.com group förbinder sig att respektera de regler om skydd av personuppgifter och säkerhet för att garantera användarna en säkrare, kontrollerad och konfidentiell nätsurfning.

Denna integritetspolicy kan ändras i framtiden för att säkerställa fortsatt respekt för tillämpad lagstiftning i händelse av att den skulle ändras eller uppdateras.

Användarna uppmanas att noggrant läsa de regler som tillämpas av företaget för insamling och behandling av personuppgifter samt för att kunna fortsätta erbjuda en tillfredsställande service.

7.2 Denna integritetspolicy, vilken är i enlighet med personliga dataskyddsregler, beskriver de metoder som används av företaget för att hantera och behandla personuppgifter om:

 • (i) Användare som konsulterar och använder webbplatsen och
 • (ii) Användare som nyttjar Tjänsten

Användare är skyldiga att lämna exakta, korrekta och aktuella personuppgifter för att upprätta och förvalta en avtalsrelation med Innehavaren och för att på ett korrekt sätt utföra köpet av den valda turisttjänsten. Användaren erkänner att tillförseln av felaktiga, ofullständiga och inaktuella uppgifter förhindrar Innehavaren från att leverera dess tjänster.

I enlighet med den Schweiziska federala lagen från den 19 juni 1992 om dataskydd (LDP) och artikel 45 i den schweiziska federala lagen om tillsyn över försäkringsbolag (LSA), informerar vi Användaren om att dennes personuppgifter lagras och behandlas av BravoNext på ett sätt och för de ändamål som anges nedan i enlighet med de villkor och syften som anges i LDP och LSA.

7.3 Behandlingens ägare är BravoNext SA (nedan kallat "BravoNext" eller "Ägare").

7.4 Användarnas personuppgifter samlas in:

 • från användarna, via deras elektroniska leverans som sker vid registrering på webbplatsen eller per telefon. Dessa data inkluderar Användarens namn, efternamn, adress, e-mailadress, telefonnummer etc., vilket är nödvändigt i syfte att välja och köpa flyg, hotell eller annan turisttjänst och för ytterliggare ändamål som avses i dessa regler och villkor.
 • via datorsystem och programvaruprocedurer för driften av webbplatsen i samband med dess normala verksamhet. Uppgifterna samlas in på ett underförstått sätt som ett resultat av kommunikationsprotokoll för internet. Denna information samlas inte in för identifiering av användare, men som ett resultat av dess bearbetning och tillsammans med uppgifter som innehas av tredje part, kan det leda till identifiering av användare. Denna kategori av data inkluderar IP-adresser eller domännamn för datorer som används av användare som ansluter till webbplatsen, URI (Uniform Resource Identifier) av begärda resurser, tiden vid förfrågan, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på filen som tas emot som svar, koden som anger statusen för det svar från servern (lyckad, misslyckad etc.) och andra parametrar relaterade till användardatorns operativsystem och miljöer. Denna data används endast för att skapa anonym statistik om användning av webbplatsen och verifiering av dess korrekta funktion. Uppgifterna kan användas för att fastställa ansvar vid eventuella databrott som skadar webbplatsen.
 • på webbplatsen via cookies. Cookies är information som ofta innehåller en anonym, unik identifieringskod som skickas till webbläsaren från en webbserver och lagras på användarens hårddisk. Sedan, i händelse av att efterföljande anslutningar till webbplatsen görs, kan dessa cookies läsas och kännas igen av webbplatsen när de aggregerats under tidigare anslutningar. De används primärt för att styra eller förbättra funktionen på webbplatsen, liksom tillhandahålla affärs- och marknadsföringsinformation till webbplatsens ägare.

I enlighet med cookies-meddelandet som visas på webbplatsens första navigationssida, och för denna cookie-policy, samtycker användaren eller besökaren till användandet av cookies under besök på webbplatsen, såsom beskrivs här, förutom i händelse av att de modifierat konfigurationen av webbläsaren för att blockera dem. Detta innefattar men är inte begränsat till en förståelse för att användaren surfar på webbplatsen när de gör något av följande: stänger cookies-meddelandet på första navigationssidan, bläddrar genom webbplatsen, klickar på något element på webbplatsen etc.

En användare som bläddrar på webbplatsen kan stöta på cookies som placerats på webbplatsen av ägaren (“behöriga cookies”) eller cookies som placerats av olika enheter som samarbetar i en innehållskampanj och leveransen av våra tjänster (“direkta tredjeparts-cookies”).

Webbplatsens cookies används enligt nedan för syftet som beskrivs här:

A. Tekniska cookies:

 • a. Cookies strikt nödvändiga för driften av webbplatsen: Nödvändiga för att möjliggöra webbplatsbläddring och funktionen av olika egenskaper. Utan dessa kan du inte använda söktjänster, shoppingjämförelser och andra tjänster tillgängliga på webbplatsen.
 • b. Anpassnings-cookies: Dessa används för att underlätta navigationen på webbplatsen, för att spara alternativ du valt på webbplatsen och tillhandahålla mer personanpassade funktioner. I visa fall låter vi annonsörer eller tredje part placera cookies på vår webbplats för att erbjuda personanpassat innehåll och tjänster. I vilket fall innebär användandet av vår webbplats samtycke till användningen av denna typ av cookies. Om cookies blockeras kan vi inte garantera optimal funktion på webbplatsen.
 • c. Cookies för statistiska syften och för att mäta trafik: Dessa samlar in information om användningen av webbplatsen, sidorna du besöker och eventuella fel som uppstår under navigationen. Vi använder även cookies för att hitta källan till ditt besök på vår webbplats. Dessa cookies samlar inte in information som kan användas för att identifiera dig. All information samlas in anonymt och används för att hjälpa till att förbättra driften av webbplatsen. Därför innehåller våra cookies inte några personliga data. I visa fall kan en del av dessa cookies hanteras av oss på uppdrag av tredje part men det är inte tillåtet att använda dem för andra syften än de som nämns ovan. Användningen av vår webbplats utgör accepterande av användningen av denna typ av cookie. Om de blockeras kan vi inte garantera korrekt funktion på webbplatsen.

GOOGLE ANALYTICS - https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/

SEMBOX - 30 dagar

B. Cookies för annonserings- och ommarknadsföringssyften: Används för att samla in användarinformation för att kunna visa annonser på webbplatsen eller tredjeparts webbplatser.

Zanox - http://zanox.es/gb/about-zanox/privacy/ - 30 dagar
Criteo - https://www.criteo.com/privacy/ - 30 dagar
Tradedoubler - https://www.tradedoubler.com/es-es/privacy-policy/ - 30 dagar
Facebook - https://www.facebook.com/help/cookies/ - 30 dagar

C. Sociala cookies: Dessa cookies låter vår webbplats delas och tillåta “Gilla”-klick på sociala nätverkswebbplatser såsom Facebook, Twitter, Google+ etc.

Livslängden på de cookies vi använder kan variera. I synnerhet är det sessions-cookies som är giltiga endast under en enda sökning eller en bläddringssession och försvinner när webbläsaren stängs; och fortlevande cookies som har en varierande livslängd. Maximal livslängd på cookies i den här andra kategorin är 5 år.

Användare ska vara medvetna om att om cookies inte är aktiverade på din enhet kan din webbplatsupplevelse begränsas och användandet av våra tjänster och navigationen kan hindras.

Det finns flera olika sätt att hantera cookies. Genom att modifiera webbläsarinställningarna kan du välja att inaktivera cookies eller få en varning innan du accepterar en. Användare kan även radera alla cookies som lagras i cookies-mappen i webbläsaren. Olika webbläsare har olika procedurer för att hantera dessa inställningar.

Så här gör du för att hantera cookies i de vanligaste webbläsarna. Om du behöver information om hur du hanterar cookies på din surfplatta och/eller mobiltelefon, se användarmanualen eller onlinehjälptjänster.

Om du vill veta hur du hanterar cookies i andra webbläsare, vänligen se användarmanualen eller onlinehjälptjänster.
Tredjeparts-cookies installeras inte av oss utan installeras av våra affärspartners eller andra parter när du besöker webbplatsen. Därför föreslår vi att användare konsulterar tredjepartswebbplatsen för information om hur de installerar cookies och hur de hanteras. Vi uppmuntrar även användare att besöka följande webbplats https://www.youronlinechoices.com där du hittar användbar information om användningen av cookies och hur du kan skydda din integritet på internet.

7.5 Användarnas personuppgifter kommer att behandlas för hand eller med elektroniska hjälpmedel som garanterar, i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in och kommuniceras, säkerhet och sekretess, samt för att förhindra obehörig åtkomst till data, som är absolut nödvändigt för att uppnå de ändamål för vilka de samlades in.

7.6 Behandlingen av data kommer att äga rum vid den registrerade adressen och Ägarens huvudkontor, samt på lastminute.com group serverfarm belägen i Haarlem, Nederländerna, samt på plats hos personer till vilka uppgifterna kan ha lämnats ut.

7.7 Utöver ovanstående specifikationer om navigationsuppgifter kommer användarnas personuppgifter att användas till följande syfte:

 • A. för insamling, lagring och bearbetning i syfte att upprätta och hantera, i operativa och administrativa termer, avtalsförhållandet kopplat till leveransen av tjänsten;
 • B. att kommunicera genom e-mail, telefon eller SMS inom avtalsförhållandet, inklusive meddelanden gällande dess förlopp;
 • C. att följa lagstadgande eller regleringsskyldigheter;
 • D. för insamling, lagring och bearbetning för att utföra anonyma och/eller aggregerade statistiska analyser;
 • E. i fall som tillåts enligt lag och om det inte finns någon invändning från användaren, kan dataansvarig skicka reklammaterial via e-post eller annat likvärdigt elektroniskt kommunikationsmedium, avseende motsvarande produkter och tjänster eller liknande produkter eller tjänster som erbjuds på hemsidan. Dataansvarig kan skicka nämnt reklammaterial till användaren på ett personligt sätt vid några tillfällen och med undantag för den italienska marknaden;
 • F. utan att det påverkar tillhandahållandet av ovanstående avsnitt E), och endast med användarens uttryckliga samtycke för sändning av dataansvarig via e-post, telefon, post, SMS eller MMS av de bästa erbjudandena på produkter och tjänster som tillhandahålls av dataansvarig eller hans partners eller kommersiella samarbetspartners som är verksamma inom följande sektorer: turist och fritid, nöje, ny teknik, mode, dekoration och konsumtionsvaror, mat och dryck, finans, banker, försäkringsbolag, energi, miljö, kommunikation, masskommunikationsmedia, fastigheter, läkemedelssektorn, kläder och textilier, utbildning, energi, publikationer och ledare, IKT, detaljhandel, sport, telekommunikationer och tjänster i allmänhet, kan dataansvarig vid vissa tillfällen och med undantag för den italienska marknaden informera användaren på ett personligt sätt om de bästa tillgängliga erbjudandena och anpassa dem till hans eller hennes smak och preferenser.

7.8 Underlåtenhet att lämna personuppgifter kan leda till att det inte är möjligt att ta del av begärda tjänster avseende de syften som anges i punkterna A) och B) i artikel 7.7 ovan samt oförmåga hos Ägaren att tillhandahålla tjänsten på rätt sätt och att följa avtalsförpliktelser i villkoren. Behandlingen av sådana uppgifter för de syften som anges i punkterna A), B), C), D) och E) i nämnda artikel 7.7 innebär inte en begäran om samtycke den berörda parten. Tillhandahållande av uppgifter för de syften som anges i punkt F) i artikel 7.7 är valfritt. Behandlingen av sådana uppgifter för de syften som anges i punkterna innebär begäran av samtycke från den berörda parten. Underlåtenhet att lämna uppgifter eller underlåtenhet från användaren att ge sitt samtycke skall innebära att, med förbehåll för bestämmelserna i punkt E), Bolaget med förhållande till och koppling till BravoNext inte kan skicka kommersiella erbjudanden som avses i punkt F ) artikel 7.7 till användaren.

7.9 Innehavaren kommer att se till att alla personuppgifter som lämnas därtill inte avslöjas och behandlas på ett sådant sätt som garanterar säkerheten och sekretessen, samt obehörig åtkomst till dessa. Personuppgifter och information som tillhandahålls av Användarna kan komma att kommuniceras, för de ändamål som anges ovan, till följande parter:

 • bolagets anställda och/eller samarbetspartners som utför stöd och rådgivning till Innehavaren inom sektioner som Administration, Produkter, Juridik, Kundvård, Informationssystem liksom de som ansvarar för att upprätthålla företagets nätverk, hårdvaru- och mjukvaruutrustning.
 • flygbolg, hotell, biluthyrningsfirmor, försäkringsbolag, researrangörer och andra parter till vilka uppgifterna är nödvändiga att kommunicera för genomförandet av dessa kontrakt. Observera att flygbolagen är skyldiga, i enlighet med de bestämmelser som infördes i USA och i andra länder, att göra det möjligt för tull- och gränsmyndigheter att ta del av passagerarinformation. Därför kan information om användaren och dennes resande samlas in och kommuniceras till berörda myndigheter i de länder som berörs av Användarens resväg, om så krävs enligt gällande branchregler.
 • parter vars rätt att komma åt data är erkänd av lagbestämmelser eller på order som utfärdats av berörda myndigheter;
 • parter som delegerats och/eller utsetts av Innehavaren att bedriva verksamhet med anknytning till leveransen av Tjänsten.

En lista med de parter till vilka Användarnas personuppgifter kan lämnas finns åtkomliga hos BravoNext, genom att skriva till följande adress: privacy@lastminutegroup.com.

7.10 Genom att skicka en skriftlig begäran till Innehavaren, kan användaren: (i) av Innehavaren erhålla en bekräftelse på förekomsten av sina personuppgifter; (ii) få information om källan för sina data, syfte och metoder för databehandling samt vilken logik som tillämpas när data bearbetas på elektronisk väg; (iii) erhålla närmare detaljer om Innehavaren och de ansvariga; (iv) erhålla information om parterna eller kategorier av parter till vilka personuppgifter kan överlämnas till, eller till de som kan komma att bli medvetna om detta i deras egenskap av utsedd representant för landet, registerförare eller person med liknande ansvar; (v) erhålla annullering, omvandling till anonym form eller blockering av uppgifter som behandlats i strid mot lagen, uppdatering, rättelse eller om intresse finns, integration av dennes uppgifter och (vi) erhållande av ett intyg om att de operationer som avses i punkt (v) ovan har kommit till kännedom, även när det gäller dess innehåll, till dem vilka sådana uppgifter har lämnats eller distribuerats, om detta inte visar sig omöjligt eller innebär en uppenbart oproportionerlig användning av resurser i jämförelse med skyddad rättighet; (vii) vara föremål för databehandling, helt eller delvis, av legitima själ; (viii) vara föremål för databehandling för sändelse av reklam, säljmaterial eller för marknadsundersökningar. Ovanstående förfrågningar måste skickas till BravoNext SA’s adress privacy@lastminutegroup.com.

Användaren har också rätt, dock endast efter uttrycklig skriftlig begäran som skickas via e-post, att få en korrigering av en defekt eller felaktig personlig information eller för att få sin information borttagen, inom de gränser som föreskrivs i lag. Dessutom, för att inte längre ta emot de kommersiella och kampanjerbjudanden som skickas via e-post från ägaren, samt utöva de rättigheter som nämnts ovan, kan Användaren också följa det enkla förfarande som aktiveras via länken "avregistrera" som finns tillgänglig i alla kommersiella meddelanden som skickas av Ägaren.

8. Val Av Tillämpad Lag Och Jurisdiktion

Villkoren och förhållandet mellan användaren och BravoNext styrs, så långt det är tillåtet, enligt tillämpad lagstiftning av Schweizisk lag. Så långt som tillåts enligt tillämpad lagstiftning och internationella konventioner, är parterna överens om att definitionen av en tvist som kan uppstå mellan dem relaterat till villkoren, och relationen som skapas mellan dem, kommer att hanteras under den jurisdiktion för de allmänna domstolarna som är behöriga för BravoNext's säte. BravoNext förbehåller sig också rätten att kalla användaren inför behörig domstol för användarens hemort.