Meny
Mitt Bravofly Behöver du hjälp?
Behöver du hjälp? 0046852503807 Nationellt telefonnummer, samtalskostnaden beror på operatören - Eventuell ytterligare hjälp kommer att tillhandahållas på engelska Integritetspolicy

Behöver du hjälp?

Integritetspolicy

Nationellt telefonnummer, samtalskostnaden beror på operatören - Eventuell ytterligare hjälp kommer att tillhandahållas på engelska

BRAVOFLY'S AVTALSVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY

Välkommen till Bravofly, en tjänst som tillhandahålls av BravoNext S.A. ("BravoNext") med vilka du får tillgång till nyheter och information om resor, lågprisflygningar, traditionella flygningar och många andra semestererbjudande. BravoNext ger dig möjlighet att söka efter flygbiljetter, genomföra prisjämförelser, bokningar och köp av flygbiljetter från de största flygbolagen. BravoNext är ett Schweiziskt företag (ID No.: CHE -115.704.228), med hemvist på Vicolo de' Calvi, 2 – 6830 Chiasso, Schweiz.

Enligt samma avtal, tillhandahålls tjänster för hantering av kreditkortsbetalning för varor och/eller tjänster köpta på denna webbplats av BravoNexts moderbolag lastminute.com NV (en nederländsk entitet, organisationsnummer: 34267347) på uppdrag av BravoNext.

BravoNext informerar om att när du köper reseprodukter kan du bli erbjuden en reseförsäkring genom Europ Assistance SA (med företagsnamnet Europ Assistance SA Irish Branch) (EAIB). BravoNext sammarbetar med detta försäkringsbolag som part till en tredje parts försäkringsavtal och ansvarar följaktligen för de relativa kostnaderna.
EAIB hålls ansvariga för fel, försummelser eller felaktiga uppgifter som kan levereras i förhållande till dess förmedlingsaktiviteter.

Vi ber er att noggrant läsa igenom och godkänna följande villkor ("T&C") som styr tjänsten ("Tjänsten") som gör att BravoNext finns tillgängligt på webbplatsen www.bravofly.com ("Webbplatsen"). BravoNext förbehåller sig rätten att, utan förvarning, modifiera villkoren på grund av förändringar i marknadsvilkoren, ändringar av regler och bestämmelser eller i händelse av ändrade riskfaktorer med avseende på BravoNext's tillhandahållande av tjänsten via webbplatsen. En uppdaterad version av regler och vilkor kommer alltid att finnas tillgänglig på https://www.bravofly.se/sv/info/anvandarvillkor.html. Om du vill dra full nytta av tjänsten och ständigt informeras om nyheter gällande resor, flygbolag, lågprisbiljetter, erbjudande och samtidigt använda vår sökmotor för att söka, jämföra priser från olika operatörer, boka och köpa flygbiljetter är det nödvändigt att du registrerar dig och anger fullständig och korrekt personinformation.

Ta hänsyn till att tillgång och användning av webbplatsens fria funktioner kräver ditt godkännande av regler och villkor.

1.Registrering

För att registrera dig för tjänsten, skall användaren (“Användaren”) slutföra registreringsprocessen som finns på hemsidan för att få sina personliga inloggningsuppgifter.
Användaren garanterar att all personlig data och information som anges under registreringsprocessen är aktuella, korrekta, fullständiga och sanna. Användaren åtar sig att meddela BravoNext eventuella ändringar av personuppgifter i tid.

Användaren ger BravoNext rätten att kontrollera sanningshalten i personuppgifter och alla annan information som lämnas och åtar sig att sammarbeta med BravoNext vid en sådan kontroll.

I slutet av registreringsprocessen kommer användaren att få inloggningsuppgifter som består av ett användar-ID och ett hemligt lösenord som användaren skall vara ensamt ansvarig för i förhållande till deras innehav och den verksamhet som bedrivs genom sin användning.

Om användaren får kännedom om obehörig använding av sina inloggningsuppgifter och/eller andra kränkningar av sin konfidentialitet, förbinder sig användaren omgående att meddela BravoNext kännedomen om otillåten användning och/eller kränkning eller missbruk av något slag till [email protected]
Användaren ska vara medveten om, för att reglera tillgång till tjänsten, är hans/hennes autentisering uteslutande kopplad till kontrollen av användarnamn och lösenord. Därför är användaren ansvarig för eventuella skador eller fördomar mot tredje part som orsakas av användning, förlust, förskingring och/eller äventyra den sekretess som gäller för användar-ID och lösenord. All verksamhet som sker genom användarens användar-ID och lösenord kommer att hänföras till användaren. Användaren bekräftar att BravoNext får lov att producera, som bevis på den verksamhet som utförs av användaren, bevis som erhålls genom de system och förfarande som används av BravoNext för att reglera tillgången till webbplatsen och för att tillhandahålla tjänsten.

2. Beskrivning av tjänsten

När registreringen är klar kommer användaren att fullt ut kunna uttnyttja BravoNext's tjänst, som innehåller information och nyheter om resor, flygbolag, lågprisflyg och erbjudande från de största flygbolagen; användning av BravoNext.com's sökmotor för att leta efter billiga flygbiljetter och erbjudanden från flygbolag, jämför de olika alternativen, och slutligen för att använda – med tillstånd – vårt program som tillåter användaren att direkt genomföra bokning och köp av flygbiljetter utan att behöva konsultera flygbolagets hemsida.

3. Användning Av Webbplatsen – Inköp

Användaren kan fritt besöka webbplatsen och använda dess tjänster för personligt bruk. När denne gör en sökning i sökmotorn, genomför en bokning eller ett inköp, försäkrar användaren att han/hon agerar i personligt syfte.

Medan användaren söker efter en flygning, eller genomför en bokning använder den webbapplikationen med hjälp av en tillfällig liscens som beviljats under tiden för operationen. Applikationen gör det möjligt för användaren att bearbeta, enkelt och smidigt, sin förfrågan utan att behöva ta ytterliggare kontakt med researrangören.

Användaren får inte ändra, återanvända, kopiera, distribuera, överföra, reproducera, publicera, bevilja licens eller använda, skapa härledda uppgifter eller jobb, överföra eller sälja, eller i varje fall göra någon kommersiell användning eller användning som inte är av personligt slag av information, nyheter, innehåll, programvara och system, eller produkter som framställts eller gjorts tillgängligt för användaren genom webbplatsen och användning av tjänsten.

För att kunna använda BravoNext's funktioner och tjänster, måste användaren ha tillgång till internet från en tillförlitlig levreantör. BravoNext ansvarar inte för eventuella skador på användarens maskinvara som kan orsakas direkt eller indirekt genom internet-anslutningen.

4. Regler för uppförande

Användaren åtar sig att använda webbplatsen, dess ofunktioner och tjänster för lagliga ändamål och i enlighet med nuvarande Regler och Villkor. Användaren åtar sig att varken skicka eller sprida olaglig, nedsättande, vulgärt, obscent, kränkande eller störande innehåll på webbplatsen eller använda webbplatsen och dess funktioner för att utföra handlingar som skulle kunna orsaka skada på BravoNext's rykte och image.

Dessutom åtar sig användaren att inte skicka reklam och/eller oönskade meddelande som skulle kunna störa funktionen och/eller användningen av webbplatsen för tredje part.

5. Immatriella Rättigheter

Användaren erkänner och inser att all information, data, programvara, innehåll, musik, ljud, fotografier, videor och annat innehåll på webbplatsen (Innehållet) är BravoNext's och dess liscensinnehavares exklusiva egendom.

Med undantag av att använda programmet som anges i kap. 3, har inte användaren några rättigheter till Innehållet eller webbplatsen, den ända rättigheten är att använda webbplatsen i enlighet med dessa Regler och Villkor.

Användaren har inte rätt till att skriva ut och/eller ladda ner innehåll (inklusive Regler och Villkor) för privat bruk.

6. Hyperlänk Till Andra Webbplatser

Webbplatserna innehåller hypertextlänkar till andra webbplatser som ägs av BravoNext's komersiella partners och/eller tredje part. Publiceringen av hypertextlänkar sker för informationsändamål och som en referens för användarnas användning och innebär inte något erkännande eller godkännande av innehållet i BravoNext. BravoNext har ingen kontroll över innehåll, information, tjänster och/eller produkter som erbjuds av sådana länkade webbplatser. BravoNext ska inte hållas ansvarig för sanningshalten, noggrannhet och uppdatering av den information som publiceras på dessa länkade webbplatser. Användaren ska vara medveten att all användning av sådana webbplatser sker på hans/hennes egen risk.

Publiceringen av en hypertext länk och / eller annan Internetresurs på webbplatsen innebär inte någon form av kommersiell organisation och / eller tillhörighet mellan BravoNext och förvaltare av de länkade webbplatserna.

7. Integritetspolicy och sekretesspolicy gällande personuppgiftsbehandling

I vår Integritetspolicy kan du finna information om hur vi behandlar personuppgifter och hur cookies används på Webbplatsen.

8. Val Av Tillämpad Lag Och Jurisdiktion

Villkoren och förhållandet mellan användaren och BravoNext styrs, så långt det är tillåtet, enligt tillämpad lagstiftning av Schweizisk lag. Så långt som tillåts enligt tillämpad lagstiftning och internationella konventioner, är parterna överens om att definitionen av en tvist som kan uppstå mellan dem relaterat till villkoren, och relationen som skapas mellan dem, kommer att hanteras under den jurisdiktion för de allmänna domstolarna som är behöriga för BravoNext's säte. BravoNext förbehåller sig också rätten att kalla användaren inför behörig domstol för användarens hemort.