www.bravofly.se avtalsvillkor och integritetspolicy

Välkommen till www.bravofly.se, ej tjänst som drivs av BravoNext SA (”BravoNext”), och som ger dig nyheter, information och erbjudanden om resor, inklusive flyg med fullservice- och lågprisflygbolag. BravoNext SA är ett schweiziskt företag (organisationsnummer CHE-115.704.228), med huvudkontor i Vicolo de 'Calvi, 2, 6830, Chiasso, Schweiz. 

BravoNext vill informera dig om att när du köper reseprodukter på dess webbplatser kan du erbjudas en reseförsäkring från vårt partnerföretag, Europ Assistance SA (verkar genom Europ Assistance SA Irish Branch) (”EAIB”). EAIB erbjuder sina produkter till BravoNexts kunder via ett försäkringsavtal från tredje part. Detta betyder att EAIB kommer att hållas ansvarigt i den osannolika händelsen av att fel, försumlighet eller felaktig information lämnas i samband med dess försäkringsprodukter och aktiviteter.

Dessutom erbjuder webbplatsen Användarna möjligheten att direkt hantera bokningsförfrågningar för köp av olika resetjänster, vilket eliminerar behovet av att ansluta till webbplalastminutetsen för leverantörerna av den valda resetjänsten. Vi ber att du noggrant läser och godkänner följande villkor (”Villkoren”) som styr de olika tjänsterna (”Tjänsten/Tjänsterna”) som BravoNext, andra företag som tillhör lastminute.com group, och/eller deras partners gör tillgängliga på www.bravofly.se (”Webbplatsen”). BravoNext förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande när sådana ändringar är nödvändiga på grund av förändrade marknadsvillkor, ändringar i juridiska ramar eller regelverk eller i händelse av en förändring av BravoNexts riskfaktor och/eller i samband med tillhandahållandet av de tjänster som gjorts tillgängligt på webbplatsen av BravoNext, andra företag som tillhör lastminute.com group och/eller deras partners. Om du vill dra nytta av tjänsten till fullo och regelbundet få information om resenyheter, flyg med fullservice- och lågprisflygbolag och andra tillgängliga reserbjudanden kan du prenumerera genom att ange dina fullständiga och korrekta personuppgifter.

Tänk på att din åtkomst och användning av webbplatsen kräver att du godkänner Villkoren. Genom att fortsätta ha åtkomst till och/eller använda webbplatsen anses du ha godkänt villkoren.

1. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

Huvudinformationen om tjänsterna som erbjuds av Webbplatsen och tillämpliga allmänna villkor presenteras nedan:

  • Jämförelse- och bokningstjänsten ”Flyg” tillhandahålls av BravoNext SA ( organisationsnummer CHE-115.704.228), ett företag bildat under schweizisk lagstiftning och som tillhör lastminute.com group, med huvudkontor på Vicolo de 'Calvi, 2, 6830, Chiasso, Schweiz (”BravoNext”). BravoNext fungerar som mellanhand mellan Användaren och flygbolaget för ingående av det transportavtal som efterfrågas av den senare. Transportavtalet ingås därför endast och direkt mellan Användaren och flygbolaget. Följaktligen är BravoNext inte på något sätt ansvarigt för tillhandahållandet av den begärda transporttjänsten. Som mellanhand är BravoNext å andra sidan ansvarigt för alla underlåtanden i utförandet av sina förpliktelser som reseförmedlare och följaktligen kan Användaren, i tillämpliga fall, lämna motsvarande klagomål direkt till BravoNext. I händelse av assistans före och efter avtalet med avseende på förmedlingstjänsten av produkten ”Flyg” kan Användaren kontakta BravoNext, som för att behandla denna förfrågan – om möjligt – samverkar med det berörda flygbolaget i Användarens namn och som ombud för dennes konto. I händelse av klagomål rörande transporttjänsten måste Användaren kontakta flygbolaget direkt, utan att det påverkar rätten att kontakta BravoNext som, om möjligt, vidarebefordrar motsvarande klagomål till flygbolaget i Användarens namn och på uppdrag av dennes konto. Klicka här för att se bokningsvillkoren för flygbiljetter https://www.bravofly.se/sv/info/privacy.html?purpose=tc_flight&touchPoint=checkout-flight 

  • Jämförelse- och bokningstjänsten ”Hotell” tillhandahålls av BravoNext SA ( organisationsnummer CHE-115.704.228), ett företag bildat under schweizisk lagstiftning och som tillhör lastminute.com group, med huvudkontor på Vicolo de 'Calvi, 2, 6830, Chiasso, Schweiz (”BravoNext”). BravoNext agerar endast som leverantör av webbplatsen i syfte att assistera och stödja Användarens bokningar, vilket innebär att köpeavtalet för hotellet endast kommer att ingås mellan Användaren och hotellet. Avtalet anses vara formellt ingått mellan Användaren och hotellet när BravoNext skickar en bekräftelse via e-post om att hotellet har godkänt bokningen. Följaktligen är BravoNext inte på något sätt ansvarigt för tillhandahållandet av den efterfrågade logitjänsten. Som mellanhand är BravoNext ansvarigt för eventuell bristande efterlevnad av sina skyldigheter som reseförmedlare och därför kan Användaren, i händelse av åsidosättande av dessa skyldigheter, lämna ett klagomål direkt till BravoNext. Eventuell återbetalning eller kompensation görs i enlighet med hotellets policy. I händelse av assistans före och efter avtalet med avseende på bokningen kan Användaren kontakta BravoNext, som för att hantera denna förfrågan – om möjligt – samverkar med den berörda hotellanläggningen i Användarens namn och som ombud för denne. I händelse av klagomål rörande boendetjänsten måste Användaren kontakta hotellet direkt, utan att det påverkar rätten att kontakta BravoNext som, om möjligt, vidarebefordrar motsvarande klagomål till hotellet i Användarens namn och på uppdrag av denne. Klicka här för att se bokningsvillkoren för hotellvistelser https://www.bravofly.se/sv/info/privacy.html?purpose=tc_hotel&touchPoint=checkout-hotel 

  • Jämförelse- och bokningstjänsten ”Flyg + hotell” tillhandahålls av BravoNext SA ( organisationsnummer CHE-115.704.228), ett företag bildat under schweizisk lagstiftning och som tillhör lastminute.com group, med huvudkontor på Vicolo de 'Calvi, 2, 6830, Chiasso, Schweiz (”BravoNext”). I enlighet med bestämmelserna i ”Resegarantilag (2018:1218) om införlivande av direktiv (EU) 2015/2302 av den 25 november 2015 om paketresor och sammanlänkade researrangemang, agerar BravoNext som arrangör av de paketresor som erbjuds Användaren och är juridiskt ansvarigt för att dessa utförs korrekt. BravoNext ansvarar för eventuella skador som orsakas Användaren på grund av underlåtelse att helt eller delvis utföra avtalsenliga tjänster, oavsett om dessa utförs av BravoNext eller av tredjepartsleverantörer av de olika tjänsterna, såvida inte BravoNext påvisar att händelsen härrör från Användarens handlingar eller omständigheter som inte är relaterade till tillhandahållandet av de tjänster som föreskrivs i avtalet, oförutsägbara omständigheter, force majeure eller omständigheter som arrangören inte, i enlighet med god yrkessed, rimligen kan förutse eller lösa. För alla typer av assistans före eller efter avtalet eller anspråk relaterade till tillhandahållande av det valda turistpaketet kan Användaren kontakta BravoNext direkt. Klicka här för att se villkoren för försäljning av paketresor https://www.bravofly.se/sv/info/privacy.html?purpose=tc_flight_hotel&touchPoint=checkout-dp 

  • Tjänsten Mitt Personligt område tillhandahålls av BravoNext SA ( organisationsnummer CHE-115.704.228), ett företag bildat under schweizisk lagstiftning och som tillhör lastminute.com group, med huvudkontor på Vicolo de 'Calvi, 2, 6830, Chiasso, Schweiz (”BravoNext”). Genom tjänsten My lastminute erbjuder BravoNext flera olika funktioner, inklusive enkel visning av alla förfrågningar om hotellbokningar, turistpaket, flyg och andra tilläggstjänster på vilken webbplats som helst i lm group under de senaste tre åren, hantering av bokningar, återställning av de senaste sökningarna som utförts på denna webbplats, vidarebefordran av en förfrågan om ytterligare tjänster till den aktuella leverantören, ändring av din bokning, förfrågan om assistans, visning av tillgängliga rabatter – där så är tillämpligt – inklusive på kryssningsprodukter, och undersökning av de bästa aktuella erbjudanden som föreslagits av företag i lm group. Vi påminner vidare Användaren och/eller Kunden om att alla data och all information som rör användningen av Tjänsterna som finns på deras personliga konto (inklusive men inte begränsat till deras boknings-ID och/eller detaljer relaterade till eventuella bokningar som har gjorts) ska anses vara strikt personliga. Därför åtar sig Användaren och/eller Kunden att förvara och använda sådan personlig information med största noggrannhet, och att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att sådana uppgifter förblir konfidentiella och privata från obehöriga tredje parter. I synnerhet påminner vi Användaren och/eller Kunden om att inte kommunicera sådana data till individer som inte har något engagemang i bokningarna, och att inte lämna ut sådana data via sociala nätverk eller andra kommunikationskanaler. Om du misstänker obehörig eller felaktig användning av dina data och din information, eller om du blir medveten om denna händelse av obehöriga tredje parter, måste du omedelbart rapportera överträdelsen till lm group genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy.se@lastminutegroup.com.Klicka här för mer information och för att se tillämpliga villkor https://www.bravofly.se/sv/info/terms-conditions-my-bookings.html#privacy

  • Jämförelse- och bokningstjänsten Fler städer tillhandahålls av Kiwi.com s.r.o., ID-nr. 29352886, med säte på Palachovo náměstí 797/4, Starý Lískovec, postnummer 625 00 Brno, Tjeckien (”Kiwi”). Tjänsten med flyg till flera städer görs tillgänglig för Användaren av Kiwi som ”white label”, det vill säga genom ett reklamavtal som ingåtts mellan Kiwi och BravoNext, som därför inte spelar någon roll i villkoren för avtalet om flyg till flera destinationer som efterfrågas av Användaren. BravoNext har, som utgivare som är värd för Kiwis erbjudanden, inget ansvar för fullständigheten eller exaktheten i den information som publiceras av Kiwi, och inte heller något ansvar i förhållande till den tjänst från Kiwi som efterfrågas av Användaren. Kiwi agerar som mellanhand mellan Användaren och flygbolaget. Flygavtalet ingås därför endast och direkt mellan Användaren och flygbolaget. Som mellanhand är Kiwi ansvarigt för eventuell bristande efterlevnad av sina skyldigheter och därför kan Användaren, i händelse av åsidosättande av dessa skyldigheter, lämna ett klagomål direkt till Kiwi. I händelse av assistans före eller efter avtalet med avseende på tjänsten flyg till flera städer kan Användaren kontakta Kiwi. Klicka här för att se Kiwis villkor för flygbokning till flera städer https://lastminute.kiwi.com/sv/pages/content/legal 

  • Jämförelse- och bokningstjänsten Hyrbil tillhandahålls av Traveljigsaw Limited (”Rentalcar”), ett BravoNext-partnerföretag med säte på 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, organisationsnummer 05179829, momsnummer GB 855349007. Uthyrningstjänsten ”Bil” görs tillgänglig för Användaren av Rentalcar som ”white label”, det vill säga genom ett reklamavtal som ingåtts mellan Rentalcar och BravoNext, som därför inte spelar någon roll i villkoren för hyresavtalet som Användaren efterfrågar. BravoNext har, som utgivare som är värd för Rentalcars erbjudanden, inget ansvar för fullständigheten eller exaktheten i den information som publiceras av Rentalcar, och inte heller något ansvar i förhållande till den uthyrningstjänst som Användaren efterfrågar. Rentalcar agerar som bokningsagent för uthyrningsföretaget. Hyresavtalet ingås därför endast och direkt mellan Användaren och uthyrningsföretaget. Som mellanhand är Rentalcar ansvarigt för eventuell bristande efterlevnad av sina skyldigheter och därför kan Användaren, i händelse av åsidosättande av dessa skyldigheter, lämna ett klagomål direkt till Rentalcar. I händelse av assistans före och efter avtalet med avseende på uthyrningstjänsten kan Användaren kontakta Rentalcar, som för att hantera denna förfrågan – vid behov – samverkar med det berörda biluthyrningsföretaget i Användarens namn och som ombud för denne. I händelse av klagomål rörande uthyrningstjänsten ska Användaren kontakta tjänsteleverantören direkt, utan att det påverkar rätten att kontakta Rentalcar som, om möjligt, vidarebefordrar relevanta klagomål till biluthyrningsföretaget i Användarens namn och på uppdrag av denne. Observera att denna biluthyrningstjänst tillhandahålls i enlighet med de villkor som är tillgängliga för användaren under respektive bokningsprocess.

2. ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN – BESTÄLLNINGAR

Användaren kan fritt besöka webbplatsen och använda dess funktioner för personlig, icke-kommersiell användning. När Användaren gör en sökning i sökmotorn, gör bokningar eller hanterar beställningar är denne medveten om och godkänner att detta görs i egenskap av privatperson.

Användaren och/eller kunden förklarar och garanterar att han/hon är myndig samt har full att kapacitet att ingå avtal för köp av produkter och/eller tjänster som görs tillgängliga på webbplatsen. Om användaren och/eller kunden fortsätter med köpet av en produkt och/eller tjänst även för andra resenärers räkning, försäkrar och garanterar den användare och/eller kund som angetts som "huvudpart", enligt definitionen nedan, att vara juridiskt auktoriserad att handla även i de andra resenärernas namn och för deras räkning och att informera dem om de villkor som gäller för varje produkt och/eller tjänst som köpts.

Användaren och/eller kunden försäkrar och garanterar att han/hon övervakar minderårigas användning av webbplatsen och accepterar att varje köp som utförs i strid med denna skyldighet kan tillskrivas honom/henne genom att förklara att han/hon påtar sig det ekonomiska ansvaret för sådant köp.

Användaren och/eller kunden förklarar och garanterar att han/hon alltid tillhandahåller sanna, aktuella och fullständiga uppgifter och annan information.

Dessutom bekräftar och accepterar användaren och/eller kunden att han/hon, genom att använda sina kontaktuppgifter (fysisk adress, e-post och telefonnummer) under bokningen, betraktas som "huvudpart" avseende de turisttjänster och tillhörande tjänster som kan köpas på denna webbplats, både i händelse av att kunden bokar för sig själv och i händelse av att han/hon bokar för andra resenärers räkning.

Användaren och/eller kunden har dessutom informerats om att de förfrågningar som görs via e-post avseende bokningar som utförts på denna webbplats, för produkter som tillhandahålls av företag tillhörande lastminute.com (till exempel ändring eller annullering av en bokning, eftermarknadsservice), endast kan behandlas om den e-postadress som huvudparten angav vid bokningstillfället används. Om en annan e-postadress används förbehåller sig det företag som tillhandahåller tjänsten rätten att kontrollera den sökandes identitet. Följaktligen kommer denna sistnämnda part inte att kunna garantera att förfrågningen godtas och därefter behandlas.

Under sökning eller hantering av bokningar och/eller beställningar använder Användaren webbapplikationen med hjälp av en icke-exklusiv och tillfällig licens, beviljad för den tid då detta utförs. Denna webbapplikation gör det möjligt för Användaren att enkelt och direkt behandla sina förfrågningar utan att behöva göra en ytterligare parallell anslutning till leverantörens webbplats för den tjänst Användaren är intresserad av att boka.

Användaren äger inte rätt att modifiera, återanvända, kopiera, distribuera, överföra, reproducera, publicera, bevilja licens eller användning, skapa härledda uppgifter eller jobb, överföra eller sälja, eller på något sätt kommersiellt eller icke-personligt använda informationen, nyheterna, innehållet, programvaran och systemen eller produkter som erhållits eller görs tillgängliga för Användaren via Webbplatsen och användningen av Tjänsten.

För att kunna använda Webbplatsens funktioner måste Användaren ha en internetanslutning, som denne måste skaffa från en tillförlitlig leverantör på egen bekostnad. BravoNext ansvarar inte för skador på användarens hårdvara som kan orsakas, direkt eller indirekt, av internetanslutningen.

3. REGLER FÖR UPPFÖRANDE

Användaren förbinder sig att använda Webbplatsen, dess funktioner och tjänster för lagliga ändamål och i enlighet med gällande Villkor. Specifikt förbinder sig Användaren att varken skicka eller sprida, olagligt, ärekränkande, vulgärt, obscent, kränkande eller störande innehåll via Webbplatsen och dess funktioner eller att använda Webbplatsen och dess funktioner för att utföra handlingar som kan skada BravoNexts offentliga bild och anseende eller annan förlust eller skada för BravoNext.

Dessutom förbinder sig Användaren att inte skicka reklam och/eller oönskade meddelande som skulle kunna störa Webbplatsens funktionalitet och/eller användning för tredje part.

4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Användaren är medveten om och godkänner att all information, data, programvara, innehåll, musik, ljud, fotografier och bilder, video och allt annat innehåll på Webbplatsen (”Innehållet”) tillhör BravoNext och dess licensinnehavare.

Med undantag för användning av applikationen enligt kapitel 3, förvärvar användaren inga rättigheter till innehållet och/eller Webbplatsen. Den enda rättigheten är rätten att använda Webbplatsen enligt dessa villkor.

Användaren äger endast rätt att skriva ut och/eller ladda ner Innehållet (inklusive villkoren) för personligt bruk.

5. HYPERLÄNK TILL ANDRA WEBBPLATSER

Webbplatsen innehåller hyperlänkar till andra webbplatser som drivs av kommersiella partners till BravoNext och/eller tredje part. Publiceringen av hyperlänkar på webbplatsen sker i informationssyfte och för användarens referens och innebär inte något erkännande eller godkännande av deras innehåll av BravoNext. Dessutom utövar BravoNext ingen kontroll över innehåll, information, tjänster och/eller produkter som erbjuds av sådana länkade webbplatser. BravoNext ansvarar inte för sanningsenligheten och riktigheten i den information som publiceras på dessa länkade webbplatser, eller för dess uppdatering. Användaren är medveten om att användningen av sådana webbplatser sker på egen risk.

Publiceringen av en hypertextlänk och/eller en annan internetresurs på Webbplatsen innebär inte någon form av kommersiell förbindelse och/eller tillhörighet mellan BravoNext och de länkade webbplatsernas administratörer.

6. SEKRETESSPOLICY OCH INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

I vår Integritetspolicy kan du finna information om hur vi behandlar personuppgifter och hur cookies används på Webbplatsen. 

7. BEGÄRAN OM ASSISTANS

När det gäller konsumenter och användare, om du behöver information och assistans rörande produkter eller tjänster som erbjuds av företag som tillhör lastminute.com group, kan du kontakta oss via de hjälpkanaler som finns tillgängliga på våra webbplatser.

När det gäller företagsanvändare (yrkesverksamma och företag) kan du kontakta oss skriftligen via det kommersiella referensmeddelandet eller på den e-postadress som anges i avtalsdokumentationen.

I enlighet med artikel 16 i EU:s lag om digitala tjänster (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2065 av den 19 oktober 2022 ("DSA") tillhandahåller lastminute.com group en dedikerad kanal för att skicka meddelanden om olagligt innehåll på vår webbplats, som är tillgänglig via vår dedikerade sida över lagen om digitala tjänster.

I enlighet med artikel 20 i EU: s lag om digitala tjänster (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/2065 av den 19 oktober 2022 ("DSA") tillhandahåller lastminute.com ett internt system för hantering av klagomål som gör det möjligt för konsumenter och företagsanvändare ("Mottagare av tjänsten") att lämna in ett klagomål mot det beslut som fattats av lastminute.com enligt artikel 16 i DSA, rörande olagligt innehåll eller oförenlighet med våra villkor (såsom ett beslut att ta bort, inaktivera, avbryta eller avsluta tillgång till information, tjänster eller ditt konto). Detta interna system för hantering av klagomål är tillgängligt via vår dedikerade sida över lagen om digitala tjänster.

8. VAL AV TILLÄMPLIG LAG OCH EXKLUSIV JURISDIKTION

Gällande yrkesverksamma och företag

Villkoren och förhållandet mellan Användaren och BravoNext regleras, i den utsträckning som tillåts av tillämpliga förordningar, av schweizisk lagstiftning. Gällande vad som är tillåtet enligt tillämpliga förordningar och internationella avtal är parterna överens om att för alla frågor som rör tolkning, efterlevnad eller verkställighet av dessa villkor, kommer lösningen av varje tvist att vara under exklusiv jurisdiktion för vanliga domstolar vid BravoNexts huvudkontor och avstår uttryckligen från någon annan jurisdiktion, förutsatt att de tillämpliga förordningarna inte fastställer en tvingande jurisdiktionsregel. 

Gällande konsumenter

Dessa villkor regleras av Svensk lag eller, om du bor i ett annat land än Sverige, enligt lagstiftningen i det land du är bosatt i. Domstolarna i konsumentens hemland har behörighet att pröva eventuella tvister som härrör från dessa Allmänna villkor. I fall där lagstiftningen inte nödvändigtvis föreskriver att konsumentens hemvist ska lösa konflikter med avseende på dessa villkor ska domstolen i konsumentens hemvist eller BravoNexts domstol vara behörig, enligt konsumentens val. 

Vi vill informera dig om att Europeiska kommissionen tillhandahåller alla unionsmedborgare en plattform för tvistlösning online i samband med tjänster som tillhandahålls av företag som tillhör Europeiska unionen (”ODR-plattformen”), som kan nås via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Eftersom Företaget är ett schweiziskt bolag med registrerat säte på adressen Vicolo De' Calvi 2 6830 Chiasso, Schweiz, kan din tvist dock inte lösas genom ovan nämnda plattform. Därför välkomnar vi dig att kontakta vår personal direkt så vi kan hjälpa dig lösa ditt ärende, via e-post och/eller per telefon, med hjälp av kontaktuppgifterna i bekräftelsemejlet.