Sök

VILLKOR FÖR DET PERSONLIGA OMRÅDET: "MITT BRAVOFLY TJÄNST

Välkommen till de tjänster som erbjuds av lastminute.com group (“lm group”), Europas ledande aktör inom rese- och fritidssektorn online som ger dig möjlighet att boka och köpa produkter och/eller tjänster relaterade till turism och fritid, särskilt flyg, semesterpaket, hotellboende, bilhyra och andra tilläggstjänster mm ("produkter och/eller tjänster").

lm group använder den senaste tekniken och erbjuder dig produkter och tjänster anpassade efter dina behov och önskemål så att du kan välja och boka de produkter och/eller tjänster du önskar till bästa pris och på ett snabbt och enkelt sätt via lastminute.com groups webbplatser ("Webbplats/er”). Du kan besöka resten av lastminute.com group:s Webbplatser på följande länk: https://lmgroup.lastminute.com/our-business/our-sites.aspx

Vi vill också härmed informera om att de produkter och tjänster som är tillgängliga via Webbplatserna tillhandahålls av företag som tillhör lm group eller andra företag som är knutna till lm group. Om du önskar kan du begära en lista över de företag som tillhör lastminute.com group genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy.se@lastminutegroup.com.

1. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

Genom det personliga området erbjuder lm group ett gratis och flexibelt verktyg som har olika funktioner, såsom att underlätta konsultation av alla hotellbokningar, turistpaket, flyg och andra tilläggstjänster som har genomförts under de senaste 3 åren på någon lm group webbplats, hantera dina bokningar, återställa de senaste sökningarna som har gjorts på denna webbplats, vidarebefordra begäran om ytterligare tjänster till respektive säljande företag, ändra din bokning, be om assistans, visa (om sådana finns tillgängliga) eventuella rabatter även på Crociere-produkten och undersöka de bästa aktuella erbjudandena från företagen som ingår i lm group ("Tjänst").

Det företag som tillhandahåller denna Tjänst är BravoNext, S.A., ett schweiziskt bolag som tillhör lastminute.com group. Bolaget är registrerat i handelsregistret i Ticino med organisationsnummer CHE - 115.704.228 och har sitt huvudkontor på adressen Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Schweiz.

Du kan komma åt Tjänsten genom att registrera dig på valfri lm group-Webbplats där detta är tillgängligt. När du har registrerat dig kommer du kunna få tillgång till all information om de bokningar du har gjort med ett lm-group-företag på en lm group-Webbplats.

Du kommer också att kunna använda samma inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) för att komma åt Tjänsterna på en lm group-Webbplats. Tjänsterna och åtkomsten är följaktligen unika och det finns inget behov av att skapa inloggningsuppgifter på varje lm group Webbplats.

Slutligen måste du komma ihåg att de produkter och tjänster som är tillgängliga via Webbplatserna tillhandahålls av företag som tillhör lm group eller andra företag som är knutna till detta företag och att bokningsinformationen som är tillgänglig genom Tjänsten hänvisar till bokningarna som regleras av ett lastminute.com group-företag. I detta syfte godkänner du härmed uttryckligen att BravoNext, S.A. får samla in och ta emot information om dina bokningar från det företag i lastminute.com group som du har ett avtal med och du godkänner att dessa företag i sin tur vidarebefordrar denna information till BravoNext, S.A. Detta godkännande är direkt relaterat till Tjänsten och till skapandet och vidmakthållandet av det avtalsförhållande som upprättades mellan dig och BravoNext, S.A. när du registrerade dig till tjänsten. Observera att behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för tillhandahållandet av Tjänsten och utförandet av detta avtal i enlighet med art. 6(1)(b) i Allmän Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.Vi rekommenderar att du läser paragraf 3 A i Integritetspolicyn. Du kommer att ha rätt att ta tillbaka ditt samtycke om du begär att raderas från Tjänsten genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy.se@lastminutegroup.com utan att det påverkar dina rättigheter avseende dataskydd i enlighet med paragraf 3 i dessa villkor. Att sluta prenumerera på Tjänsten innebär inga konsekvenser avseende de bokningar du har gjort på någon av lastminute.com groups Webbplatser, vilka kommer att förbli giltiga i enlighet med avtalsvillkoren för detta.

Utöver Tjänsten kan BravoNext marknadsföra personliga erbjudanden på produkter och tjänster i ditt Personliga Område. Dessa särskilda och personliga erbjudanden på produkter och/eller tjänster kan tillhandahållas av BravoNext, lm group-företag eller av våra partner. För att förbättra effektiviteten och kvaliteten på de namngivna särskilda och personliga erbjudandena informerar vi dig härmed om att vi kan analysera din personliga information, inklusive dina bokningsuppgifter, för att skapa en profil med hjälp av dina intressen och preferenser så att vi kan skräddarsy och rikta vår kommunikation på ett sätt som är aktuellt och relevant för dig. Rättslig grund för att visa personliga erbjudanden i det Personliga Området är, som tidigare har beskrivits, berättigat intresse, vilket baseras på Art.6.1. f) i Allmänna dataskyddsförordningen 2016/679. Vi har gjort ett "balansstest" för att säkerställa att vår bearbetning är nödvändig och att dina grundläggande integritetsrättigheter inte inskränks av vårt berättigade intresse och vi anser att vårt berättigade intresse är skäligt med tanke på det värde vi tillhandahåller åt dig så att du enkelt kan hitta de bästa erbjudandena på produkter och/eller tjänster att lägga till din bokning. Observera att du har rätt att välja bort och försöka begränsa sådan behandling och du alltid kan avaktivera det här alternativet direkt i det Personliga Området eller genom att skriva till privacy.se@lastminutegroup.com.

Observera att Tjänsten kommer att förbli tillgänglig tills du raderar ditt konto eller tills BravoNext tar bort Tjänsten. Om du vill ta bort dina personuppgifter från ett företag som tillhör lastminute.com group kommer denna information inte att finnas på denna webbplats ens före utgången av treårsperioden.

2. SERVICEREGISTRERING

För att registrera dig för tjänsten hos lm group måste du fylla i registreringsformuläret som finns på Webbplatsen för att få inloggningsuppgifter och lösenord.

I detta syfte försäkrar och garanterar du härmed att all information och alla personuppgifter som du har uppgett till oss under registreringsstadiet är aktuella, fullständiga och sanna. Vidare är du ansvarig för och förbinder dig härmed att omedelbart meddela BravoNext, S.A om alla ändringar.

När registreringen är slutförd kommer du att få ett e-postmeddelande med en länk genom vilken du aktiverar ditt konto. När det har aktiverats kan du också logga in på Tjänsten med din användare och ditt lösenord.

Du kan också välja att registrera dig eller begära tillgång till det Personliga Området genom att använda dina inloggningsuppgifter till dina sociala nätverk. Se punkt 2.3. i vår Integritetspolicy för mer information om hur du använder din Facebook- och Google-inloggning när du registrerar dig och/eller använder ditt konto i det Personliga Området. 

Observera att när du loggar in på det personliga konto du har skapat kommer du att förbli inloggad på sidan Personligt område under en period på 60 dagar eller tills du väljer att logga ut från ditt konto. 

Lösenordet är personligt och kan inte överföras och du förbinder dig härmed att ta vara på det och använda det med due diligence. Om du misstänker att dina inloggningsuppgifter används på ett otillåtet eller olämpligt sätt av en tredje part måste du omedelbart kontakta lastminute.com group och rapportera detta missbruk genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress: privacy.se@lastminutegroup.com.

Vi påminner dig härmed om att för att säkerställa diligent use och auktoriserad åtkomst till Tjänsten kommer autentiseringen endast och uteslutande att utföras genom den användare och det lösenord som du har tilldelats. Därför betraktas varje handling som utförs med användaren och det lösenord som har tilldelats som personligen utförd av innehavaren av inloggningsuppgifterna, och denna part kommer därför att hållas ansvarig i händelse av överträdelse av skyldigheter avseende diligent use av Tjänsten.

Innan du registrerar dig till denna Tjänst, läs vår Integritetspolicy.

3. SEKRETESSPOLICY OCH INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER - PERSONLIGT OMRÅDE

Vi förstår vikten av att skydda din integritet och dina rättigheter vad gäller dataskydd. Internet är ett väldigt effektivt medium när det gäller att överföra personlig information. Vi och alla andra företag i lastminute.com-gruppen lägger största vikt vid den mycket viktiga uppgiften att respektera gällande lagar om skydd av personuppgifter och säkerheten för desamma, i syfte att garantera säker, kontrollerad och konfidentiell navigering för de användare och kunder som registrerar sig för våra tjänster och/eller ger oss sitt samtycke för ett visst ändamål (du som "Kund").

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, behandlar och lämnar ut dina personuppgifter i samband med din tillgång till och användning av vår Webbplats och tjänster och, särskilt:

3.1. Vem är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter?
3.2. Vilka kategorier av uppgifter samlar vi in och använder?
3.3. Varför och hur samlar vi in dina uppgifter?
3.4. Vem ser, mottar och använder dina uppgifter och var?
3.5. Hur länge behåller vi dina uppgifter?
3.6. Vilka är dina dataskyddsrättigheter och hur kan du utöva dem?
3.7. Kontaktuppgifter för den Personuppgiftsansvarige
3.8. Kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud
3.9. Information om cookies
3.10. Integritetsmeddelande för Facebook
3.11. Uppdatereringar och gamla versioner av denna integritetspolicy 

Den informerar dig också om hur du kan utöva dina rättigheter (inkluderat rätten att invända mot viss behandling av personuppgifter som vi genomför). Mer information om dina rättigheter och hur du kan utöva dem anges i avsnittet nedan.

Om du ser ett odefinierat begrepp i denna Integritetspolicy (såsom ”Tjänst” eller ”Webbplats”), ska begreppet ha samma definition som i vårt Bolags avtalsmässiga tjänstevillkor.

3.1. Vem är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter?

När denna Integritetspolicy nämner ”Bolag”, ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”Personuppgiftsansvarig”, avses:

BravoNext, S.A., ett schweiziskt bolag som tillhör lastminute.com group, är registrerat i handelsregistret i Ticino med organisationsnummer CHE - 115.704.228 och har sitt huvudkontor på adressen Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Schweiz, som ansvarar för behandling av Användarnas och/eller Kundernas personuppgifter enligt denna Integritetspolicy (nedan kallad "Bolaget","Vi"," Oss","Vår ","Personuppgiftsansvarig"). Vi vill dessutom informera dig om att BravoNext, S.A. i enlighet med syftena i dataskyddsförordningen GDPR (EU) 2016/679 (Art. 27 GDPR) har utsett Viaggiare SRL. till sin EU-representant. Viaggiare SRL är ett italienskt företag som tillhör lastminute.com group, och det är registrerat hos den italienska handelskammaren i Milano med VAT-nummer IT04403760962, och företagets säte ligger på Via del Don 3, 20123 Milano, Italien.

Eftersom vi har vårt huvudkontor i Schweiz, är vi föremål för schweizisk lag beträffande skydd av personuppgifter. Av detta skäl åtar vi oss att uppfylla de skyldigheter som krävs enligt Dataskyddsförordningen GDPR (EU) 2016/679 och the Swiss Federal Act on Data Protection av 19 juni 1992 (FADP). I samma anda informerar vi våra Användare och/eller Kunder att Kommissionens beslut av den 26 juli 2000, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av personuppgifter, har förklarat att schweizisk lag säkerställer ett adekvat skydd i enlighet med direktiv 95/46/EG.

I enlighet med den schweiziska lagen om skydd av personuppgifter av den 19 juni 1992, och med artikel 45 i den schweiziska federala lagen om översyn av försäkringsbolag, av den 17 december 2004 (FASIC), informerar vi våra Användare och/eller Kunder att deras personuppgifter processas och innehas av Bolaget på ett sätt och för de syften som anges nedan, i enlighet med FADP och FASIC.

3.2. Vilka kategorier av uppgifter samlar vi in och använder?

När du besöker Webbplatsen och använder vår Jämförelsetjänst (i egenskap av ”Användare”), när du gör ett köp eller registrerar dig till våra tjänster (i egenskap av ”Kund”) samlar vi in följande kategorier av personuppgifter:

3.2.1. Personuppgifter som tillhandahålls av dig

 • De personuppgifter som du delar med oss när du registrerar ett konto, prenumererar på marknadsföringskommunikation och uppger till oss när du använder våra tjänster och laddar ner vår app, inkluderat den information som du anger i vår bokningsplattform, i dina kommentarer, i recensioner eller i meddelanden som skickas via telefon till vår Kundtjänst, via Livechatten eller genom olika sociala medier.

 • Mer konkret: 
  När du deltar i undersökningar eller fyller i enkäter om våra tjänster kan du uppge dina kontaktuppgifter, dina åsikter och annan information i kundundersökningar och frågeformulär.
  När du prenumererar på personliga marknadsföringstjänster enligt punkt 3 - F i denna Integritetspolicy kan du uppge följande: Dina personuppgifter, information om dina köp, inkluderat vad du har bokat, information om när du klickade på våra annonser, information om hur du kom in på Webbplatsen, inklusive ip-adress, nätidentifierare och uppgifter om din webbläsare. Du kan också uppge information om dina bokningar, surfvanor eller dina personliga intressen. Vänligen notera att en del av denna information kan samlas in automatiskt i enlighet med punkt 2.2.
  När du registrerar ett konto i det Personliga området eller använder ditt Konto kan du uppge följande information till oss: personuppgifter som förnamn, efternamn, e-postadress, telefon, profilbild samt inloggningsuppgifter som e-postadress och det lösenord du väljer. Se punkt 2.3 av denna Integritetspolicy om du registrerar dig till eller använder tjänster i det Personliga området med hjälp av inloggningsuppgifter för dina sociala nätverk. Observera att när du loggar in på det personliga konto du har skapat kommer du att förbli inloggad på sidan Personligt område under en period på 60 dagar eller tills du väljer att logga ut från ditt konto. Det företag som tillhandahåller denna tjänst på alla webbplatser inom lastminute.com group är BravoNext, S.A., ett schweiziskt bolag som tillhör lastminute.com group. Bolaget är registrerat i handelsregistret i Ticino med organisationsnummer CHE - 115.704.228 och har sitt huvudkontor på adressen Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Schweiz. Innan du genomför registreringsprocessen måste du bekräfta att du har läst och accepterat BravoNext, S.A.:s särskilda Integritetspolicy och Villkor för denna tjänst.

 • Personuppgifter för andra personer som du uppger: Om du planerar att skicka någon annans personuppgifter till oss, exempelvis när du bokar för någon annans räkning, ska du endast tillhandahålla oss den tredje partens uppgifter om denne har samtyckt och efter att den tredje parten har fått tillgång till denna Integritetspolicy. När du uppger personuppgifter för andra personer intygar du att du har deras samtycke. 

 • Personuppgifter för barn: Vänligen notera att vi kan samla in och använda information om barn endast om uppgifterna tillhandahålls av deras förälder eller vårdnadshavare eller med ovanstående personers samtycke. Om vi får kännedom om att vi har behandlat information om ett barn utan giltigt samtycke från en förälder eller vårdnadshavare, förbehåller vi oss rätten att radera uppgifterna. 

Tillhandahållandet av ovan nämnda personuppgifter, om de begärs, är nödvändiga för korrekt uppfyllelse av avtalet mellan dig och oss och för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag utom när vi förlitar oss på samtycke som legitim grund för bearbetning och/eller vårt berättigade intresse. Utan personuppgifterna kan vi inte tillhandahålla dig alla begärda tjänster.

Det är viktigt att alla personuppgifter som du lämnar till oss är korrekta och exakta. Detta inkluderar, exempelvis, säkerställande av att vi alltid har korrekta kontaktuppgifter till dig (inkluderat e-post). 

3.2.2. Personuppgifter som samlas in automatiskt från vår Webbplats, via telefon, genom kommunikation som vi skickar ut och/eller genom tredje parter.

 • Vi samlar information om dina besök på och användning av Webbplatsen, såsom information om vilken enhet och webbläsare du använder, din ip-adress eller domännamn för datorer som är anslutna till Webbplatserna, URI (Uniform Resource Identifier) av begärda resurser, tidpunkt för förfrågan, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på filen som tas emot som svar, sifferkoden som anger statusen för det svar som ges från servern (korrekt, felaktig etc.) och andra parametrar relaterade till operativsystem och datamiljöer som används, datum, tid samt varaktighet för ditt besök, referenskälla och navigeringsmönster samt din interaktion på Webbplatsen, inkluderat Tjänster och erbjudanden som du är intresserad av. Vänligen notera att vi kan associera denna information med ditt konto.  

Vänligen se avsnittet om cookies i denna Integritetspolicy (9. Information om cookies) för ytterligare information om syftena för vilka vi samlar in och använder denna information. Observera att din personliga information också kan kopplas till Cookies, detta för att aktivera lagringen av dina resesökningar på ditt Personliga konto när du är registrerad till tjänsten och/eller samlar in information om hur du använder vår produkt och tjänster.

 • Vi kan använda det här förfarandet för att också förstå hur du interagerar med kommunikationsmaterial som vi skickar till dig, till exempel e-postmeddelanden, inkluderat den åtgärd du vidtar, t.ex. länkar i dem som du klickar på samt hur länge och ofta du interagerar med e-postmeddelandet.  

 • I den omfattning det är tillåtet av tillämplig lag varvid vi mottar ytterligare information om dig, såsom information om upptäckt av bedrägeri och varningar från leverantörer av tredjepartstjänster och/eller samarbetspartners som arbetar med vår verksamhet för att förebygga bedrägerier.

 • För att vi ska kunna tillhandahålla tjänsten Personligt Område kan BravoNext, S.A. samla in och ta emot information och personlig information om dina bokningar från det lm group-bolag som du har träffat ett avtal med. 

3.2.3. Andra källor till personuppgifter: Inloggning med ditt Facebook,  Google or Apple konto för att registrera dig till och/eller använda ditt konto i det Personliga området 

Du kan skapa ett konto på och använda det Personliga området genom vårt inloggningssystem eller välja att länka, ansluta dig till eller logga in på ditt konto med en tredjepartstjänst (t.ex. Facebook, Google och Apple) och då kan tredjepartstjänsten skicka oss information såsom din registrerings- och profilinformation (dvs. användarnamn, det användar-id som är kopplat till ditt konto på sociala medier, bild, e-postadress) och all annan information som du tillåter att det sociala nätverket delar med en tredje part. Vilka data vi erhåller beror på dina sekretessinställningar i det sociala nätverket och dess tredje parter. Du ska alltid granska och, om det är nödvändigt, justera dina sekretessinställningar på tredje parts webbplatser och tjänster innan du länkar eller ansluter dem till vår Webbplats. 

Observera också att genom att använda tjänsten som tillhandahålls av tredje part kan informationen överföras eller lagras och behandlas av sådan tredje part i USA eller annat land utanför EU i enlighet med de integritetspolicyer som länkas till nedan. Till följd av detta kan vissa nationella program utanför EU innebära att offentliga myndigheter får åtkomst till dina personuppgifter av säkerhetsskäl. 

Framför allt:  

Facebook-inloggning 

 • När du väljer att registrera dig och/eller logga in med Facebook för att ansluta till våra tjänster eller plattformar på vår Webbplats, antingen när du registrerar dig eller efter att du har registrerat dig, samtycker du till att dela ditt namn, din e-postadress, din profilbild och ditt användar-id som är kopplat med ditt konto för sociala medier hos oss. Vi registrerar också det faktum att du har registrerat dig genom Facebook. 

Information om din aktivitet på vår Webbplats kan skickas till Facebook när du har ett konto med dem och väljer att använda inloggningsfunktionen för sociala medier för att registrera dig hos oss. 

Den sociala medie-plattformen kan få information, t.ex. din ip-adress och webbläsarens URL.

För mer information om Facebooks insamling och användning av data, om dina rättigheter i detta avseende och olika sätt att skydda din integritet, se Facebooks integritetspolicy https://www.facebook.com/policy.php 

Inloggning med Google 

 • När du väljer att logga in med Google för att ansluta till våra plattformar eller tjänster samtycker du till att dela din e-postadress och din profilbild med oss. Vi registrerar också det faktum att du har registrerat dig genom Google. 

Googles plattform kan få information såsom din IP-adress och webbläsarens URL.. 

Se Googles integritetspolicy för att få mer information om dina rättigheter i detta avseende och olika sätt att skydda din integritet: https://policies.google.com/privacy 

Inloggning med Apple

 • När du väljer att logga in med Apple för att ansluta till våra plattformar eller tjänster samtycker du till att dela ditt namn, efternamn, din e-postadress och ditt Apple-ID som är förknippat med oss. Vi registrerar också det faktum att du har registrerat dig genom Apple.

Apples plattform kan få information såsom din IP-adress och webbläsarens URL. 

Se Apples integritetspolicy för mer information om dina rättigheter i detta avseende och olika sätt att skydda din integritet: https://support.apple.com/en-us/HT208650

3.3. Varför samlar vi in dina uppgifter?

I allmänhet använder vi dina personuppgifter för att tillhandahålla dig de tjänster du begär, hantera betalning, tillhandahålla kundtjänster, skicka dig marknadsföringsmaterial och erbjudanden, meddela dig om viktiga förändringar på vår Webbplats och för att leverera vårt innehåll och våra annonser som vi tror kan vara av intresse för dig. Mer konkret: 

A. För att skapa och bevara det avtalsförhållande som upprättas för tillhandahållandet av tjänsten som du har begärt, i alla dess faser och genom all möjlig samverkan och förändring (t.ex. underlätta dina bokningar och inkassera betalningar, svara på dina frågor och funderingar och administrera ditt konto). Information om vårt tillhandahållande av Tjänsten och/eller för att ge dig någon form av förtydligande eller hjälp – allt detta kan skickas till dig via e-post, sms, inspelade samtal eller med hjälp av annan liknande teknik. 

Observera att om ditt samtal till oss inte går fram eller om det bryts ringer vi tillbaka till dig på ditt telefonnummer för att svara på din förfrågan.

För att vi ska kunna samla in eller få information om dina bokningar hos det bolag i lastminute.com group som du har träffat ett avtal med godkänner du att detta bolag i sin tur vidarebefordrar denna information till BravoNext, S.A.

På vilken rättslig grund? För att slutföra ett kontrakt eller för att vidta åtgärder som är kopplade till ett kontrakt (det vill säga tillhandahålla den Tjänst du begär och/eller förse dig med förtydliganden eller hjälpa dig) 

**************

B. Om det är tillåtet enligt gällande lag, emellanåt be dig delta i våra undersökningar via e-post, sms, inspelade samtal eller annan liknande teknik så att du kan dela med dig av din erfarenhet som mottagare av Tjänsten. Vi kommer att använda din feedback för att utveckla och förbättra våra tjänster. När vi har gått igenom din feedback kan vi anse det nödvändligt att kontakta dig för att ge dig ett svar på din feedback. Du kan när som helst informera oss om att du inte längre vill delta i våra undersökningar genom att skriva till privacy.se@lastminutegroup.com. Observera att det är frivilligt att fylla i enkäten, och det får inga följder om du väljer att inte delta.

På vilken rättslig grund? För att tillvarata våra berättigade intressen (dvs. utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och dagliga verksamhet)

**************

C. För att uppfylla krav enligt lag beträffande tillsyn och efterlevnad och för att uppfylla krav från myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter som genomför en utredning.

På vilken rättslig grund? För att följa lagen (dvs. dela personuppgifter med tillsyns-myndigheter)

**************

D. För att genomföra sammanlagda statistiska analyser på anonyma grupper så att vi kan se hur vår Webbplats, produkter och tjänster används och hur vår verksamhet presterar.

På vilken rättslig grund? För att fullfölja vårt legitima intresse (dvs. förbättra våra Webbplatser, dess funktioner och våra produkter och tjänster).

**************

E. För att skicka dig (om det är tillåtet av lag förutom om du har invänt) reklammaterial via e-post eller, om det är tillåtet enligt lag, annan motsvarande elektronisk kommunikation beträffande produkter och tjänster som liknar dem som redan har köpts av dig och erbjudits på vår Webbplats. Vid vissa tillfällen kan vi skicka dig en personlig och skräddarsydd version av ovanstående reklammaterial.

På vilken rättslig grund? Soft Opt-in/För att fullfölja vårt legitima intresse (dvs. marknadsföring)

**************

F. För att skicka dig personlig och profilerad marknadsföringskommunikation. 

Utan att det påverkar bestämmelsen i föregående paragraf E, och endast om du tidigare har lämnat ditt uttryckliga samtycke till att vi via e-post, telefon, post, WhatsApp, sms och/eller på vår Webbplats eller tredje part-webbplatser (till exempel med hjälp av annonser och/eller push-meddelanden) delar de bästa erbjudandena för våra produkter och tjänster med dig som vi tror är intressanta för dig. Om du redan har lämnat ditt samtycke till profileringsaktiviteter genom marknadsföringscookies eller på annat sätt kan vi komma att skicka personanpassad kommunikation. Den personanpassade tjänsten eller erbjudandena kan vara relaterade till följande sektorer (observera att vi inte delar din e-postadress med tredje parter): turism, fritid, underhållning, IT, mode, inredning, konsumentvaror, mat och dryck, finans, bank, försäkring, energi, miljö, kommunikation, massmedia, fastigheter, läkemedel, kläder och textilier, utbildning, tidskrifter och förlagsverksamhet, information och kommunikationsteknik, detaljhandel, sport, telekommunikation och allmänna tjänster. 

För detta ändamål kan vi: 

- analysera dina personuppgifter för att skapa en profil med dina intressen och preferenser så att vi kan skräddarsy och rikta vår kommunikation på ett sätt som är aktuellt och relevant för dig. 

- kombinera informationen du ger oss via cookies och annan spårningsteknik med information om dina inköp 

- analysera information om hur du interagerar med kommunikationsmaterial som du får från oss, till exempel information om när du öppnar e-postmeddelanden eller för att se om du har tittat på eller interagerat med en annons, för att registrera antalet gånger du har tittat på varje annons, för att förhindra att en och samma annons visas för dig för ofta etc. 

- tillfälligt dela en krypterad version av din e-postadress med noggrant utvalda partner som kan kombinera denna information med andra former av nätidentifierare eller andra personuppgifter för att kunna presentera våra erbjudanden för dig på olika enheter och i olika kanaler, till exempel på sociala nätverk (Facebook, Pinterest, Instagram och Twitter). 

- använda automatiserat beslutsfattande för att segmentera och rikta produkterbjudanden baserat på dina krav och behov. Det gör att vi kan vara mer fokuserade, effektiva och kostnadseffektiva med våra resurser och det minskar också risken för att någon får information som de kan uppfatta som olämplig eller irrelevant. Du kan alltid begära en manuell beslutsprocess istället, uttrycka din åsikt eller bestrida ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inkluderat profilering, om ett sådant beslut leder till rättsliga följder eller på annat liknande sätt i betydande grad påverkar dig. För mer information, kontakta våra Dataskyddsombud vars kontaktuppgifter tillhandahålls i denna Integritetspolicy.

På vilken rättslig grund? Där du lämnar ditt samtycke (genom att klicka i lämplig kryssruta eller infoga din e-postadress i rätt fält för att få personanpassad kommunikation om oss och våra utvalda tredje parter).

**************

G. n.a

**************

H. n.a

**************

I. För att verifiera efterlevnad av våra villkor och för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

På vilken rättslig grund? För att eftersträva vårt legitima intresse (dvs. efterlevnad av våra villkor, skydd av våra rättigheter i händelse av någon tvist eller något anspråk).

**************

J. För att skräddarsy och anpassa marknadsföringsmeddelanden och reklam till dig baserat på information om din användning av vår Webbplats, produkter och tjänster och andra platser. Denna information samlas in med hjälp av cookies (vänligen se avsnittet om Cookies i denna Integritetspolicy för mer information). 

På vilken rättslig grund? Var du ger ditt samtycke (dvs. genom banderollen om cookies eller genom dina webbläsarinställningar)

************** 

K. n.a

**************

L. När du registrerar dig till eller loggar in på det Personliga Området, för att marknadsföra personliga erbjudanden på produkter och tjänster som är kopplade till din bokning i ditt Personliga Område. Observera att dessa särskilda och personliga erbjudanden på produkter och/eller tjänster kan tillhandahållas av BravoNext, lm group-företag eller av våra partner. 

För att förbättra effektiviteten och kvaliteten på de namngivna särskilda och personliga erbjudandena informerar vi dig härmed om att vi kan analysera din personliga information, inklusive dina bokningsuppgifter, för att skapa en profil baserad på dina intressen och preferenser så att vi kan skräddarsy och rikta vår kommunikation på ett sätt som är aktuellt och relevant för dig.

Observera att du har rätt att välja bort sådan behandling direkt i det Personliga Området och att det inte leder till några konsekvenser för tillhandahållandet av tjänsterna i det Personliga Området om du föredrar att inte ta emot skräddarsydda erbjudanden kopplade till din bokning.

På vilken rättslig grund? För att eftersträva vårt berättigade intresse

Där vi utgår från berättigade intressen när vi behandlar dina personuppgifter gör vi en bedömning för att försäkra oss om att vårt intresse av att använda dina uppgifter är berättigat och att dina grundläggande integritetsrättigheter inte väger tyngre än våra berättigade intressen ("avvägningstest”). Du hittar mer information om avvägningstestet genom att kontakta vårt Dataskyddsombud på dpo.se@lastminutegroup.com

3.4. Vem ser, mottar och använder dina uppgifter och var?

3.4.1. Kategorier av mottagare av dina uppgifter

Vi delar dina personuppgifter, för de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy, till följande kategorier av mottagare:

 • Vår behöriga personal och/eller samarbetspartners som hjälper och ger oss råd beträffande administration, produkter, juridiska frågor, Kundtjänst och informationssystem liksom de som är ansvariga för underhåll av vårt nätverk och vår hårdvara/programvara.

 • Flygbolag, hotell, biluthyrningsföretag, försäkringsbolag, researrangörer liksom andra parter till vilka det är nödvänligt att lämna över dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla dig de begärda tjänsterna. Dessa parter kommer att handla i egenskap av självständiga personuppgiftsansvariga. Vänligen notera att flygbolag är skyldiga, enligt nya regler som har införts i USA och andra länder, att låta kunder och gränsmyndigheter få tillgång till uppgifter om passagerare. Av den anledningen kan vi i vissa situationer kommunicera uppgifter som vi har samlat in om passagerare som finns i bokningen till behöriga myndigheter i de länder som är inkluderade i kundens resväg, om den lokala lagen kräver detta.

 • Våra tredjepartstjänster (inkluderat andra enheter inom lm group), som behandlar dina personuppgifter på våra vägnar och enligt våra instruktioner för de syften som har beskrivits ovan, i egenskap av personuppgiftsbiträde, såsom de som tillhandahåller oss IT och webbhosting-tjänster, teletjänstcentral och kundstöd, analyser och administrationstjänster etc.

 • Betalningsleverantörer och finansiella institutioner (t.ex. för återbetalning, upptäckt och förebyggande av bedrägerier) i egenskap av självständiga personuppgiftsansvariga.

 • Våra affärspartner som är sociala medie-plattformar när du uttryckligen begär det (t.ex. när du delar information genererad från vår webbplats på dessa plattformar), när du använder autentiseringsmetoder för sociala medier eller laddar ner vår App och därigenom samtycker antingen till vår integritetspolicy eller till villkoren på de plattformar med vilka vi kan dela information om din online-aktivitet även när du inte är inloggad på den aktuella plattformen), eller när dessa affärspartner som förser oss med information om funktionalitetskapaciteten för den enhet som Appen har installerats på, vilka de har fått rätt att göra. Den information du delar regleras av de sociala mediernas respektive integritetspolicy. Se punkt 2.3 i denna Integritetspolicy för mer information.

 • Behöriga myndigheter när gällande lag kräver att vi gör det.

 • Behöriga myndigheter och utomstående indrivningsbolag när det är nödvändigt för att genomdriva våra användarvillkor och skydda och försvara våra rättigheter eller egendom eller någon tredje parts egendom eller rättighet.

 • Tredje parter som mottar uppgifter (t.ex. affärsrådgivare, professionella leverantörer av företagsbesiktningstjänster eller som bedömer bolags värde och kapacitet) när det är nödvändigt i samband med någon försäljning av vårt bolag eller dess tillgångar (i så fall kommer dina uppgifter att visas upp för våra rådgivare och lämnas över till de nya ägarna). 

Den fullständiga listan över parter till vilka dina personuppgifter kan lämnas ut finns på vårt huvudkontor och kan begäras genom att skriva till privacy.se@lastminutegroup.com.

3.4.2. Internationell överföring av dina uppgifter

Användare och/eller Kunders personuppgifter behandlas på den Personuppgiftsansvariges huvudkontor (se punkt 1), på lastminute.com group:s servrar och på andra företags kontor till vilka uppgifter kan ha överförts i syfte att tillhandahålla de tjänster som begärs av den Personuppgiftsansvarige.

Utifrån det faktum att vi är ett internationellt resebolag, överför vi också våra personuppgifter till:

 • länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som erbjuder adekvat nivå av dataskydd såsom Schweiz i enlighet med EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå som erkänner att vissa länder tillhandahåller adekvat skydd.

 • länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där dataskyddslagar kan ha en lägre skyddsnivå jämfört med lagstiftningen i EES. Detta inträffar när:

  • vi lämnar ut dina uppgifter till självständiga personuppgiftsansvariga såsom flygbolag, biluthyrningsfirmor, researrangörer etc., som kan behandla dina uppgifter utanför EES i syfte att tillhandahålla den begärda tjänsten.

  • Vi lämnar ut dina uppgifter till våra tjänsteleverantörer som agerar som personuppgiftsbiträden på våra vägnar, och de kan finnas i länder utanför EES, inkluderat Marocko, Albanien, Storbritannien, Indien och Tunisien. När sådan överföring inträffar, säkerställer vi att den sker i enlighet med denna Integritetspolicy och att den regleras av standardavtalsklausuler som är godkända av EU-kommissionen för att säkerställa adekvat dataskydd för berörda personer. Våra leverantörer kan, i egenskap av personuppgiftsbiträden, bli delaktiga i, bland annat, uppfyllelse av din begäran om tjänst, hantering av dina betalningsuppgifter, tillhandahållande av reklam och marknadsföringstjänster på våra vägnar och tillhandahållande av supporttjänster via elektroniska meddelanden eller teletjänstcentral.

Om du önskar erhålla ytterligare uppgifter om de skyddsåtgärder som används, kan du kontakta oss genom att skriva till privacy.se@lastminutegroup.com.

3.5. Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det krävs för att uppnå syftena och genomföra de åtgärder som anges i denna Integritetspolicy, för övrigt har meddelats dig eller så lång tid som tillåts av tillämplig lag. Ytterligare information om lagringsperioden finns här: 

KUNDREGISTER

Bokningshistorik - Lagringsperiod: 10 år från inköpsdatum

Bokningsinformation (namn, adress, kontaktuppgifter, PNR, Booking ID, födelsedatum, id-nummer eller id-kort, utfärdandedatum, utgångsdatum,
utfärdandeland, typologi) inklusive:
- Produktuppgifter
- Register över kundkontakter avseende Agent-avsnittet (dvs. Noteringar/Händelser i Back Office)
- Uppgifter om köpet
- "Särskild begäran"-avsnittet på utcheckningssidan 

Kontoinformation - Lagringsperiod: 10 år från datum för senaste interaktion

Kontoinformation (se Personligt område):
- Användare, lösenord
- Social inloggning
- Uppgifter om köpet  - Lagringsperiod: 10 år från inköpsdatum

Undersökningar - Lagringsperiod: En månad från datumet för undersökningen

Undersökningar

INFORMATION SOM ANVÄNDS I MARKNADSFÖRINGSSYFTE (CRM)

Information som används för marknadsaktiviteter - Lagringsperiod: 5 år från samtycket eller förnyelsen av samtycket via interaktion genom marknadsavdelningens kommunikationsansvariga

Information som används i marknadsföringssyfte för kunder/användare som har registrerat samtycket eller enligt reglerna för soft-opt in

DATA INSAMLADE VIA TAGGAR

Tekniska cookies - Lagringsperiod: Max tre år från det datum då vår webbplats besöktes

Tekniska cookies

Icke-tekniska cookies - Lagringsperiod: Max ett år från det datum då samtycket gavs

Icke-tekniska cookies

3.6. Vilka är dina dataskyddsrättigheter och hur kan du utöva dem?

Du kan utöva dina rättigheter som regleras i EU-förordning 2016/679 (artiklarna 15-22), inkluderat rätten att:

Rätt till tillgång - Att motta bekräftelse på registreringen av dina personuppgifter, tillgång till dess innehåll och erhålla en kopia. 

Rätt till rättelse - För att uppdatera, rätta och/eller korrigera dina personuppgifter. 

Rätt till radering/rätt att bli bortglömd och rätt till begränsning - För att begära radering av dina uppgifter eller begränsning av dina uppgifter som har behandlats i strid med lagen, inkluderat vars lagring inte är nödvändig i samband med syftena för vilka uppgifterna samlades in eller annars behandlades, då vi har gjort dina personuppgifter offentliga, har du också rätt att begära radering av dina personuppgifter och att vidta skäliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter. 

Rätt till dataportabilitet - Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett avtal eller med ditt samtycke i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format (t.ex. uppgifter som gäller dina köp) och att be oss överföra de personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. 

Rätt att ta återkalla ditt samtycke - När vi stödjer oss på ditt samtycke (se sidan 3 - F och J) kommer du alltid att kunna ta återkalla ditt samtycke, även om vi kan ha andra rättsliga grunder för att behandla dina uppgifter för andra syften. 

Rätt att när som helst göra invändningar - Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (särskilt, när vi inte måste behandla uppgifter för att uppfylla krav enligt avtal eller på andra rättsliga grunder (se s. 3-B, C, D, H, I) eller när vi använder dina uppgifter för direktmarknadsföring (s. 3-E).

Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling,inbegripet profilering - Du kan alltid begära en manuell beslutsprocess istället, uttrycka din åsikt eller bestrida ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inkluderat profilering, om ett sådant beslut leder till rättsliga följder eller på annat liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Du kan utöva dina ovan nämnda rättigheter när som helst genom att:

 • Kontakta oss via e-post på privacy.se@lastminutegroup.com.

 • Vad gäller direktmarknadsföring, vänligen notera att du också kan invända när som helst genom att klicka på avregistreringslänken som vi tillhandahåller i varje kommunikation vi skickar till dig.

 • När det gäller målinriktade annonser på internet och dina möjligheter att ta återkalla ditt samtycke, se avsnittet om Cookies i denna Integritetspolicy.  

Om du utövar några av de ovan nämda rättigheterna enligt GDPR, observera att vi kommer att hantera din begäran avseende personuppgifter som innehas av alla företag inom lastminute.com group där BravoNext, S.A., direkt eller indirekt, innehar 100 % av aktierna.  

Dina rättigheter i samband med dina personuppgifter kan vara begränsade i vissa situationer. Till exempel, om uppfyllandet av din begäran skulle avslöja personuppgifter om en annan person eller om vi har något rättsligt krav eller en tvingande rättslig grund, kan vi fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter som du har begärt att vi ska radera.

Du kan också ha rätt att klaga om du anser att dina personuppgifter har missbrukats. Vi uppmuntrar dig att i första hand vända dig till oss, men i den omfattning denna rätt tillämpas på dig, har du rätt att klaga direkt till ifrågavarande tillsynsmyndighet för dataskydd.

3.7. Kontaktuppgifter för den Personuppgiftsansvarige

Kontaktuppgifter för den Personuppgiftsansvarige för behandling av personuppgifter som beskrivs ovan är:

BravoNext, S.A., ett schweiziskt bolag som tillhör lastminute.com group. Bolaget är registrerat i handelsregistret i Ticino med organisationsnummer CHE - 115.704.228 och har sitt huvudkontor på adressen Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Schweiz.

3.8. Kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud

Du kan nå vårt dataskyddsombud på:

dpo.se@lastminutegroup.com

Vicolo de’ Calvi 2, CH-6830 Chiasso (Schweiz).

3.9. Information om cookies

För ytterligare upplysningar om cookies, läs följande Cookiepolicy.

3.10. Integritetsmeddelande för Facebook 

3.10.1. Facebook Custom Audiences (Anpassade målgrupper) - Facebook pixel
Vi använder remarketing-funktionen "Custom Audiences" på Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025) eller om du är hemmahörande i EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Med den här funktionen kan vi visa våra användare och/eller kunder på vår webbplats intressebaserade annonser när de besöker Facebook ("Facebook-annonser") och analysera dessa Facebook-annonser för att kunna samla in statistik och utföra marknadsundersökningar, vilket hjälper oss att optimera våra annonser i framtiden Detta gör att vi kan erbjuda mer relevant reklam. 

För detta ändamål använder vi den så kallade Facebook-pixeln för vår webbplats. 

När en Användare eller Kund besöker vår Webbplats och vidtar en åtgärd (till exempel köper något) utlöses Facebook-pixeln och rapporterar den här åtgärden. På detta sätt vet vi när en kund har vidtagit en åtgärd efter att ha sett vår Facebook-annons. Vi kommer också att kunna nå den här kunden igen genom att använda en Anpassad målgrupp vi har skapat. Därefter spårar denna pixel användarbeteendet efter att de har omdirigerats till vår Webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. På detta sätt vet vi när en kund har vidtagit en åtgärd efter att ha sett vår Facebook-annons. Vi kommer också att kunna nå den här kunden igen genom att använda en Anpassad målgrupp vi har skapat.

Detta gör att vi kan mäta hur effektiva våra Facebook-annonser är för att kunna samla in statistik och utföra marknadsundersökningar. Den information som samlas in på detta sätt är anonym för oss, vilket innebär att vi inte ser våra enskilda användares personuppgifter. Dessa uppgifter lagras och behandlas däremot av Facebook, varför vi informerar dig baserat på vad vi vet om situationen. Facebook kan länka denna information till ditt Facebook-konto och även använda den för egna marknadsföringssyften, i enlighet med Facebooks Integritetspolicy:  https://www.facebook.com/about/privacy. Sådana uppgifter kan göra det möjligt för Facebook och dess partner att visa annonser på eller utanför Facebook. En cookie kan också lagras på din dator av dessa skäl.

3.10.2. Facebook SDK

Vi använder i vår App Software Development Kit (SDK) från Facebook. Facebook SDK utfärdas och administreras av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, eller om du är hemmahörande i EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Genom denna integration kan vi länka olika Facebook-tjänster med vår App (dvs Facebook Analytics, Facebook Ads, Facebook Login via SDK, Facebook Account Ki, Facebook Share, Facebook Graph API och Facebook App Events). 

Vi har framför allt länkat följande Facebook SDK-tjänster med vår App:

Facebook-inloggning: för att kunna erbjuda dig möjligheten att registrera dig eller logga in med ditt Facebook-konto 

Facebook App Events: För att förstå användarnas handlingar i vår app och mäta effekten av dina appannonser. Vi använder denna tjänst för att utvärdera räckvidden för våra reklamkampanjer och användningen av Facebook SDK. Facebook tillhandahåller bara en sammanställd analys av användarnas beteende i vår app. 

Eftersom vår App är kopplad till Facebook SDK-tjänster måste vi dessutom följa Facebooks villkor enligt vilka vi är skyldiga att dela följande information med Facebook när du laddar ner Appen, även när du inte är inloggad på sociala medier-plattformen: 

 • Anonym nätidentifierare; 

 • Information som bekräftar att du har laddat ner vår App;

 • Typ av enhet som du har använt för att ladda ner vår App;

 • Din enhets modell;

 • Din geografiska zon; 

 • Din tidszon;

 • Din internetleverantör;

 • Din skärms mått och upplösning;

 • CPU-kärnor i din enhet;

 • Din enhets externminne i GB;

 • Hur mycket externt lagringsutrymme som finns ledigt på din dator, i GB;

 • Enhetens tidszon

Genom att installera vår App bekräftar du att du godkänner delningen av information med Facebook enligt ovan. 

Du hittar mer information om Facebook SDK inom iOS här:https://developers.facebook.com/docs/ios. För Android, se: https://developers.facebook.com/docs/android.

Du kan när som helst kontrollera och ändra statusen för din anslutning till Facebook och respektive åtkomstbehörighet för våra Appar i inställningarna i din Facebook-profil (https://www.facebook.com/settings?tab=applications). Om du vill avbryta anslutningen mellan Facebook och vår App, logga in på Facebook och gör de ändringar som behövs i inställningarna i din profil.

3.11. Uppdatereringar och gamla versioner av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy när som hels i enlighet med denna bestämmelse. Om vi gör några ändringar i denna Integritetspolicy, kommer vi publicera den ändrade Integritetspolicyn på vår Webbplats och uppdatera datumet som anges efter ”Senast uppdaterad” längst upp i denna Integritetspolicy.

Äldre versioner av denna Integritetspolicy finns här.

4. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa villkor regleras av schweizisk lag. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag och internationella överenskommelser, samtycker parterna till att domstolarna i Mendrisio, Schweiz, är behöriga att lösa eventuella tvister gällande tolkning, genomförande och genomdrivande av dessa Villkor. Parterna avstår uttryckligen från sin egen jurisdiktion, förutsatt att tillämpliga bestämmelser inte fastställer en tvingande jurisdiktionsregel.

 

Vi informerar dig om att EU-kommissionen har en plattform som är tillgänglig för alla EU-medborgare för att lösa tvister via internet, gällande tjänster som har tillhandahållits av bolag inom EU (“ODR-plattformen”). Du kan komma åt plattformen på följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Dock, eftersom Bolaget är ett schweiziskt bolag med registrerat säte på adressen Vicolo de’ Calvi 2 - 6830 Chiasso, Schweiz, kan din tvist inte lösas genom ovan nämnda plattform. Därför välkomnar vi dig att kontakta vårt tvistelösningsteam direkt via e-post och/eller telefon. Använd informationen som tillhandahålls i e-postbekräftelsen, så att vi kan hjälpa dig att lösa din fråga.

Välj ditt land:

Mobilapp: