Meny
Mitt Bravofly Behöver du hjälp?
Behöver du hjälp? 0046852503807 Nationellt telefonnummer, samtalskostnaden beror på operatören - Eventuell ytterligare hjälp kommer att tillhandahållas på engelska Integritetspolicy

Behöver du hjälp?

Integritetspolicy

Nationellt telefonnummer, samtalskostnaden beror på operatören - Eventuell ytterligare hjälp kommer att tillhandahållas på engelska

Integritetspolicy och sekretesspolicy gällande personuppgiftsbehandling

Senast uppdaterad maj 2018

Vi förstår vikten av att skydda din integritet och dina rättigheter vad gäller dataskydd. Internet är ett mycket kraftfullt verktyg när det gäller att överföra personuppgifter. Därför åtar vi och alla andra företag som ingår i lastminute.com group oss den viktiga uppgiften att respektera gällande lagar om skydd av personuppgifter och säkerhet, i syfte att garantera säker, kontrollerad och konfidentiell surf för våra kunder vid besök på vår Webbplats och/eller användning av vår Jämförelsetjänst (du i egenskap av ”Användare”) eller köp av våra tjänster (du i egenskap av ”Kund”).
Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, behandlar och lämnar ut dina personuppgifter i samband med din tillgång till och användning av vår Webbplats och tjänster och, särskilt:  

Den informerar dig också om hur du kan utöva dina rättigheter (inkluderat rätten att invända mot viss behandling av personuppgifter som vi genomför). Mer information om dina rättigheter och hur du kan utöva dem anges i avsnittet nedan.
Om du ser ett odefinierat begrepp i denna Integritetspolicy (såsom ”Tjänst” eller ”Webbplats”), ska begreppet ha samma definition som i vårt Bolags avtalsmässiga tjänstevillkor.

1. VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

När denna policy nämner ”Bolag”, ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”Personuppgiftsansvarig”, avses:
BravoNext, S.A., ett schweiziskt bolag som tillhör lastminute.com group, registrerat i handelsregistret i Ticino med organisationsnummer CHE - 115.704.228 och huvudkontor på adressen Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Schweiz, som är ansvarigt för behandling av Användares och/eller Kunders personuppgifter enligt denna Integritetspolicy (nedan kallat ”Bolaget, ”vi”, ”oss”, ”vår”, eller ”Personuppgiftsansvarig”).

Eftersom vi har vårt huvudkontor i Schweiz, är vi föremål för schweizisk lag beträffande skydd av personuppgifter. Därför åtar vi oss att uppfylla våra skyldigheter i enlighet med den schweiziska lagen om skydd av personuppgifter av den 19 juni 1992 (FADP). I samma anda informerar vi våra Användare och/eller Kunder att Kommissionens beslut av den 26 juli 2000, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av personuppgifter, har förklarat att schweizisk lag säkerställer ett adekvat skydd i enlighet med direktiv 95/46/EG.
I enlighet med den schweiziska lagen om skydd av personuppgifter av den 19 juni 1992, och med artikel 45 i den schweiziska federala lagen om översyn av försäkringsbolag, av den 17 december 2004 (FASIC), informerar vi våra Användare och/eller Kunder att deras personuppgifter processas och innehas av Bolaget på ett sätt och för de syften som anges nedan, i enlighet med FADP och FASIC.

2. VILKA KATEGORIER AV UPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH ANVÄNDER?

När du besöker Webbplatsen och använder vår Jämförelsetjänst (i egenskap av ”Användare”) eller när du köper våra tjänster (i egenskap av ”Kund”) samlar vi in följande kategorier av personuppgifter:

2.1. Personuppgifter som tillhandahålls av dig

 • Personuppgifter som du delar med oss när du registrerar ett konto, prenumererar på nyhetsbrev och tillhandahåller oss när du använder våra tjänster, inkluderat informationen som du lämnar på vår bokningsplattform, dina kommentarer, recensioner eller meddelanden som skickas via telefon till vår Kundtjänst eller via Livechatten.
 • Särskilda kategorier av personuppgifter (exempelvis information om din hälsa eller som avslöjar religiös åskådning eller sexuell läggning, som du frivilligt kan tillhandahålla oss i samband med att du gör en bokning genom att klicka i rutan ”särskilda transportbehov” och fylla i det tomma fältet eller på annat sätt, såsom per telefon till vår Kundtjänst eller genom Livechatten eller när som helst under en bokning. Vi kommer att använda de särskilda kategorierna av personuppgifter endast om det är absolut nödvändigt för att uppfylla din begäran.

Tillhandahållandet av ovan nämnda personuppgifter, om de begärs, är nödvändiga för korrekt uppfyllelse av avtalet mellan dig och oss och för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag. Utan personuppgifterna kan vi inte tillhandahålla dig alla begärda tjänster.

Det är viktigt att alla personuppgifter som du lämnar till oss när du registrerar dig som en Användare eller på annat sätt använder Webbplatsen är korrekta och exakta. Detta inkluderar, exempelvis, säkerställande av att vi alltid har korrekta kontaktuppgifter till dig (inkluderat e-post).

Om du planerar att skicka någon annans personuppgifter till oss, exempelvis när du bokar för någon annans räkning, ska du endast tillhandahålla oss den tredje partens uppgifter om denne har samtyckt och efter att den tredje parten har fått tillgång till denna Integritetspolicy.

Vänligen notera att vi kan samla in och använda information om barn endast om uppgifterna tillhandahålls av deras förälder eller vårdnadshavare eller med ovanstående personers samtycke. Om vi får kännedom om att vi har behandlat information om ett barn utan giltigt samtycke från en förälder eller vårdnadshavare, förbehåller vi oss rätten att radera uppgifterna.

2.2. Personuppgifter samlas in automatiskt från vår Webbplats och från tredje parter

 • Information om dina besök på och användning av Webbplatsen, såsom information om vilken enhet och webbläsare du använder, din IP-adress eller domännamn för datorer som ansluter till Webbplatserna, URI (Uniform Resource Identifier) av begärda resurser, tiden för förfrågan, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på filen som tas emot som svar, sifferkoden som anger statusen för det svar som ges från servern (korrekt, felaktig etc.) och andra parametrar relaterade till operativsystem och datamiljöer som används, datumet och tiden och varaktigheten för ditt besök, referenskälla och navigeringsmönster och din interaktion på Webbplatsen, inkluderat Tjänster och erbjudanden som du är intresserad av. Vänligen notera att vi kan associera denna information med ditt konto.

Vänligen se avsnittet om cookies i denna Integritetspolicy (9. Information om cookies) för ytterligare information om syftena för vilka vi samlar in och använder denna information.

 • Om du länkar, ansluter eller loggar in på ditt konto med en tredje partstjänst (t.ex. Facebook, Google), kan tredjepartstjänsten skicka oss information såsom din registrerings- och profilinformation (dvs. användarnamn, användar-ID som är kopplad till ditt sociala mediekonto, bild, e-post) och all annan information som du tillåter att det sociala nätverket delar med tredje parter. Uppgifterna vi tar emot är beroende av dina sekretessinställningar i det sociala nätverket. Du ska alltid granska och, om det är nödvändigt, justera dina sekretessinställningar på tredje parts webbplatser och tjänster innan du länkar eller ansluter dem till vår Webbplats.
 • I den omfattning det är tillåtet av tillämplig lag varvid vi mottar ytterligare information om dig, såsom information om upptäckt av bedrägeri och varningar från leverantörer av tredjepartstjänster och/eller samarbetspartners som arbetar med vår verksamhet för att förebygga bedrägerier.  

3. VARFÖR SAMLAR VI IN DINA UPPGIFTER?

I allmänhet använder vi dina personuppgifter för att tillhandahålla dig de tjänster du begär, hantera betalning, tillhandahålla kundtjänster, skicka dig marknadsföringsmaterial och erbjudanden, meddela dig om viktiga förändringar på vår Webbplats och för att leverera vårt innehåll och våra annonser som vi tror kan vara av intresse för dig. Mer konkret:

Varför?

A. För att skapa och upprätthålla det avtalsförhållande som upprättas för tillhandahållandet av Tjänsterna som du har begärt, i alla dess faser och genom all möjlig samverkan och förändring (t.ex. underlätta dina bokningar och inkassera betalningar, svara på dina frågor och funderingar, administrera ditt konto).

Observera att om ditt samtal till oss inte går fram eller om det kopplas ned mitt i samtalet, samtycker du till att vi använder ditt telefonnummer för att ringa tillbaka till dig för att kunna uppfylla din önskan.

B.För att skicka dig information via e-post, telefon eller SMS som har samband med avtalsförhållandet som har ingåtts, inkluderat kommunikation som gäller ändringar av detsamma.

På vilken rättslig grund?

För att uppfylla ett avtal eller genomföra åtgärder som har samband med ett avtal


Varför?

C. För att uppfylla krav enligt lag beträffande tillsyn och efterlevnad och för att uppfylla krav från myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter som genomför en utredning.

På vilken rättslig grund?

För att uppfylla lagen


Varför?

D. För att genomföra anonyma, sammanlagda statistiska analyser så att vi kan se hur vår Webbplats, produkter och tjänster används och hur vår verksamhet presterar.

På vilken rättslig grund?

För att fullfölja vårt legitima intresse (dvs. förbättra våra Webbplatser, dess funktioner och våra produkter och tjänster).


Varför?

E. För att skicka dig (om det är tillåtet av lag förutom om du har invänt) reklammaterial via e-post eller, om det är tillåtet enligt lag, annan motsvarande elektronisk kommunikation beträffande produkter och tjänster som liknar dem som redan har köpts av dig och erbjudits på vår Webbplats. Vid vissa tillfällen kan vi skicka dig en personlig och skräddarsydd version av ovanstående reklammaterial.

På vilken rättslig grund?

Soft Opt-in


Varför?

F. Utan att det påverkar bestämmelsen i föregående paragraf E, och endast om du lämnar ditt samtycke till att vi kontaktar dig via e-post, telefon, post, SMS eller MMS angående de bästa erbjudandena med våra produkter och tjänster som vi tror är intressanta för dig och som marknadsförs av oss eller våra samarbetspartners eller affärspartners som bedriver verksamhet i följande branscher: turism, fritid, underhållning, IT, mode, inredning, konsumtionsvaror, mat och dryck, finans, bank, försäkring, energi, miljö, kommunikation, massmedia, fastigheter, utbildning och träning, energi, tidskrifter och förlagsverksamhet, information och kommunikationsteknik. 

Vi kan anlysera dina personuppgifter för att skapa en profil om dina intressen och preferenser så att vi kan skräddarsy och rikta vår kommunikation på ett sätt som är lägligt och relevant för dig. Vi kan använda ytterligare information om dig, när den finns tillgänglig från externa källor, för att hjälpa oss att göra detta på ett effektivt sätt. Vi kan också utnyttja automatiskt beslutsfattande för att segmentera och målrikta produkterbjudanden baserat på dina krav och behov. Det gör att vi kan vara mer fokuserade, effektiva och kostnadseffektiva i utnyttjandet av våra resurser och minskar också risken för att någon får information som de tycker är olämplig eller irrelevant. Du kan alltid istället kräva manuellt beslutsfattande, uttrycka din åsikt eller bestrida beslut som helt grundas på automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om ett sådant beslut skulle medföra juridiska följder eller på annat sätt signifikant påverka dig. För ytterligare detaljer kan du kontakta vårt personuppgiftsombud. Information härom finns i denna sekretesspolicy.

På vilken rättslig grund?

Var du lämnar ditt samtycke (genom att klicka i lämplig kryssruta)


Varför?

G. Genom att överlämna dina uppgifter till BravoNext, S.A. för att samla in och erhålla information om dina bokningar från den Personuppgiftsansvarige med vilken du har ingått avtal, godkänner du samtidigt att detta bolag delar informationen med BravoNext, S.A. Detta kommer att underlätta sökning och lokalisering av bokningar som du har gjort med något bolag som tillhör lastminute.com group på någon av Webbplatserna som tillhör lastminute.com genom appen eller det personliga området.  

På vilken rättslig grund?

Var du lämnar ditt samtycke (när du registrerar eller loggar in på ditt personliga område).


Varför?

H. För att upprätthålla säkerheten på vår Webbplats och i våra system och för att förebygga och upptäcka bedrägerier, säkerhetsincidenter och andra brott.

På vilken rättslig grund?

För att eftersträva vårt legitima intresse (dvs. garantera säkerheten på vår Webbplats).


Varför?

I. För att verifiera efterlevnad av våra villkor och för att upprätthålla, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

På vilken rättslig grund?

För att eftersträva vårt legitima intresse (dvs. efterlevnad av våra villkor, skydd av våra rättigheter i händelse av någon tvist eller något anspråk).


Varför?

J. För att skräddarsy och anpassa marknadsföringsmeddelanden och reklam till dig baserat på information om din användning av vår Webbplats, produkter och tjänster och andra platser. Denna information samlas in med hjälp av cookies (vänligen se avsnittet om Cookies i denna Integritetspolicy för mer information).

På vilken rättslig grund?

Var du ger ditt samtycke (dvs. genom banderollen om cookies eller genom dina webbläsarinställningar)


4. VEM KAN FÅ TILLGÅNG OCH ANVÄNDA DINA UPPGIFTER OCH VAR?

4.1. Kategorier av mottagare av dina uppgifter
Vi delar dina personuppgifter, för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy, till följande kategorier av mottagare:

 • Vår behöriga personal och/eller samarbetspartners som hjälper och ger oss råd beträffande administration, produkter, juridiska frågor, Kundtjänst och informationssystem liksom de som är ansvariga för underhåll av vårt nätverk och vår hårdvara/programvara.
 • Flygbolag, hotell, biluthyrningsföretag, försäkringsbolag, researrangörer liksom andra parter till vilka det är nödvänligt att lämna över dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla dig de begärda tjänsterna. Dessa parter kommer att handla i egenskap av självständiga personuppgiftsansvariga. Vänligen notera att flygbolag är skyldiga, enligt nya regler som har införts i USA och andra länder, att låta kunder och gränsmyndigheter få tillgång till uppgifter om passagerare. Av den anledningen kan vi i vissa situationer kommunicera uppgifter som vi har samlat in om passagerare som finns i bokningen till behöriga myndigheter i de länder som är inkluderade i kundens resväg, om den lokala lagen kräver detta.
 • Våra tredjepartstjänster (inkluderat andra enheter inom lastminute.com group), som behandlar dina personuppgifter på våra vägnar och enligt våra instruktioner för de syften som har beskrivits ovan, i egenskap av personuppgiftsbiträde, såsom de som tillhandahåller oss IT och webbhosting-tjänster, teletjänstcentral och kundstöd, analyser och administrationstjänster etc.
 • Betalningsleverantörer och finansiella institutioner (t.ex. för återbetalning, upptäckt och förebyggande av bedrägerier) i egenskap av självständiga personuppgiftsansvariga.
 • Våra affärspartners som är sociala medieplattformer när du uttryckligen begär det (t.ex. när du använder sociala medier för att logga in).
 • Behöriga myndigheter när gällande lag kräver att vi gör det.
 • Behöriga myndigheter och utomstående indrivningsbolag när det är nödvändigt för att genomdriva våra användarvillkor och skydda och försvara våra rättigheter eller egendom eller någon tredje parts egendom eller rättighet.
 • Tredje parter som mottar uppgifter (t.ex. affärsrådgivare, professionella leverantörer av företagsbesiktningstjänster eller som bedömer bolags värde och kapacitet) när det är nödvändigt i samband med någon försäljning av vårt bolag eller dess tillgångar (i så fall kommer dina uppgifter att visas upp för våra rådgivare och lämnas över till de nya ägarna).

Den fullständiga listan över parter till vilka dina personuppgifter kan lämnas ut finns på vårt huvudkontor och kan begäras genom att skriva till [email protected]

4.2. Internationell överföring av dina uppgifter
Användare och/eller Kunders personuppgifter behandlas på den Personuppgiftsansvariges huvudkontor (se punkt 1), på lastminute.com group:s servrar och på andra företags kontor till vilka uppgifter kan ha tillhandahållits i syfte att tillhandahålla de tjänster som begärs av den Personuppgiftsansvarige.
Utifrån det faktum att vi är ett internationellt resebolag, överför vi också våra personuppgifter till:

 • länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som erbjuder adekvat nivå av dataskydd såsom Schweiz i enlighet med EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå som erkänner att vissa länder tillhandahåller adekvat skydd.
 • länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där dataskyddslagar kan ha en lägre skyddsnivå jämfört med lagstiftningen i EES. Detta inträffar när:
  • vi lämnar ut dina uppgifter till självständiga personuppgiftsansvariga såsom flygbolag, biluthyrningsfirmor, researrangörer etc., som kan behandla dina uppgifter utanför EES i syfte att tillhandahålla den begärda tjänsten.
  • vi lämnar ut dina uppgifter till våra tjänsteleverantörer som agerar som personuppgiftsbiträde på våra vägnar, som kan finnas i länder utanför EES, inkluderat Marocko, Indien och Tunisien. När sådan överföring inträffar, säkerställer vi att den sker i enlighet med denna Integritetspolicy och att den regleras av standardavtalsklausuler som är godkända av EU-kommissionen för att säkerställa adekvat dataskydd för berörda personer. Våra leverantörer kan, i egenskap av personuppgiftsbiträden, bli delaktiga i, bland annat, uppfyllelse av din begäran om tjänst, hantering av dina betalningsuppgifter, tillhandahållande av reklam och marknadsföringstjänster på våra vägnar och tillhandahållande av supporttjänster via elektroniska meddelanden eller teletjänstcentral.

Om du önskar erhålla ytterligare uppgifter om de skyddsåtgärder som används, kan du kontakta oss genom att skriva till [email protected]  

5. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA UPPGIFTER?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det krävs för att uppnå syftena och genomföra de åtgärder som anges i denna Integritetspolicy, för övrigt har meddelats dig eller så lång tid som tillåts av tillämplig lag. Ytterligare information om lagringsperioden finns här.

KUNDREGISTER

Dokument

Bokningsinformation (namn, adress, kontaktuppgifter, PNR, Booking ID, födelsedatum, id-nummer eller id-kort, utfärdandedatum, utgångsdatum, utfärdandeland, typologi) inklusive: 

- Produktuppgifter
- register över kundkontakter avseende Agent-avsnittet (dvs. Noteringar/Händelser i Back Office)
- uppgifter om köpet
- "Särskild begäran"-avsnittet på utcheckningssidan 

Lagringsperiod

10 år

Startdatum

Från inköpsdatum

Dokument

Kontoinformation (se Mitt Område)

- Användare, lösenord
- Social inloggning
- Inköpsdatum

Lagringsperiod

10 år

Startdatum

Från datum för senaste interaktion

Dokument

E-postmeddelanden från kundtjänst (schamaändring/avbokning, offert, beräkning av straffavgift, betalningspåminnelse, återbetalningsval, voucher/betalning, masskommunikation), inklusive kundförfrågningar/anspråk via e-post

Lagringsperiod

10 år

Startdatum

Från det datum då e-postmeddelandet skickades

Dokument

Kundtjänst telefonregister

Lagringsperiod

3 år

Startdatum

Från registreringsdatum

Dokument

Chatt (Kund/Användare)

Lagringsperiod

3 år

Startdatum

Från datum för begäran

Dokument

Rapporter eller fordringar

Lagringsperiod

10 år

Dokument

Avtalsdokumentation (registrering av godkännandet)

Lagringsperiod

10 år

Startdatum

Från inköpsdatum

Dokument

Kreditkortsuppgifter

Lagringsperiod

Sparas inte

Dokument

Finansiell information/Information om transaktionen

Lagringsperiod

10 år

Startdatum

Efter slutförande av den finansiella transaktionen

Dokument

Uppgifter om transaktionsbedrägeri

Lagringsperiod

5 år

Startdatum

Från att transaktionen har avvisats på grund av bedrägeri

INFORMATION SOM ANVÄNDS I MARKNADSFÖRINGSSYFTE(CRM)

Dokument

Information som används i marknadsföringssyfte för kunder/användare som har registrerat samtycket

Lagringsperiod

5 år

Startdatum

Från samtycket eller förnyelsen av samtycket via interaktion genom marknadsföringskommunikation

DATA INSAMLADE VIA TAGGAR

Dokument

Tekniska cookies

Lagringsperiod

Max 3 år

Startdatum

Från det datum då vår webbplats besöktes

Dokument

Icke-tekniska cookies

Lagringsperiod

Max 1 år

Startdatum

Från det datum då vår webbplats besöktes

6. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER OCH HUR KAN DU UTÖVA DEM?

Du kan utöva dina rättigheter som regleras i EU-förordning 2016/679 (artiklarna 15-22), inkluderat rätten att:

Namn på rättigheten

Rätt till tillgång

Innehåll

Att motta bekräftelse på registreringen av dina personuppgifter, tillgång till dess innehåll och erhålla en kopia.


Namn på rättigheten

Rätt till rättelse 

Innehåll

För att uppdatera, rätta och/eller korrigera dina personuppgifter.


Namn på rättigheten

Rätt till radering/rätt att bli bortglömd och rätt till begränsning

Innehåll

För att begära radering av dina uppgifter eller begränsning av dina uppgifter som har behandlats i strid med lagen, inkluderat vars lagring inte är nödvändig i samband med syftena för vilka uppgifterna samlades in eller annars behandlades, då vi har gjort dina personuppgifter offentliga, har du också rätt att begära radering av dina personuppgifter och att vidta skäliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter. 


Namn på rättigheten

Rätt till dataportabilitet

Innehåll

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett avtal eller med ditt samtycke i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format (t.ex. uppgifter som gäller dina köp) och att be oss överföra de personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.


Namn på rättigheten

Rätt att ta återkalla ditt samtycke

Innehåll

När vi stödjer oss på ditt samtycke (se sidan 3 - F, G och J) kommer du alltid att kunna ta återkalla ditt samtycke, även om vi kan ha andra rättsliga grunder för att behandla dina uppgifter för andra syften.


Namn på rättigheten

Rätt att när som helst göra invändningar

Innehåll

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (särskilt, när vi inte måste behandla uppgifter för att uppfylla krav enligt avtal eller på andra rättsliga grunder (se s. 3-D, H, I) eller när vi använder dina uppgifter för direktmarknadsföring (s. 3-E).


Du kan utöva dina ovan nämnda rättigheter när som helst genom att:

 • Kontakta oss via e-post på [email protected]
 • Vad gäller direktmarknadsföring, vänligen notera att du också kan invända när som helst genom att klicka på avregistreringslänken som vi tillhandahåller i varje kommunikation vi skickar till dig.
 • När det gäller målinriktade annonser på internet och dina möjligheter att ta återkalla ditt samtycke, se avsnittet om Cookies i denna Integritetspolicy.

Dina rättigheter i samband med dina personuppgifter kan vara begränsade i vissa situationer. Till exempel, om uppfyllandet av din begäran skulle avslöja personuppgifter om en annan person eller om vi har något rättsligt krav eller en tvingande rättslig grund, kan vi fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter som du har begärt att vi ska radera.

Du kan också ha rätt att klaga om du anser att dina personuppgifter har missbrukats. Vi uppmuntrar dig att i första hand vända dig till oss, men i den omfattning denna rätt tillämpas på dig, har du rätt att klaga direkt till ifrågavarande tillsynsmyndighet för dataskydd.  

7. KONTAKTUPPGIFTER FÖR DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE

Kontaktuppgifter för den Personuppgiftsansvarige för behandling av personuppgifter som beskrivs ovan är:

BravoNext, S.A., ett schweiziskt bolag som tillhör lastminute.com group. Bolaget är registrerat i handelsregistret i Ticino med organisationsnummer CHE - 115.704.228 och har sitt huvudkontor på adressen Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Schweiz.

8. KONTAKTUPPGIFTER FÖR DATASKYDDSOMBUDET

Du kan nå vårt dataskyddsombud på:

9. INFORMATION OM COOKIES

9.1 Introduktion
Detta informationsblad syftar till att informera dig om cookiepolicyn för vår webbplats (”webbplatsen”), liksom för varje annan webbplats som drivs av ett företag tillhörande lastminute.com group, (hädanefter kallat ”lastminute.com”, ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”våra”), så att du bättre kan förstå användningen av cookies under ditt besök på webbplatsen och ge ditt medgivande därtill.

Det är underförstått att genom att fortsätta att besöka denna webbplats samtycker du till användningen av cookies, enligt vad som specifikt meddelas på förstasidan (”startsidan”) där förekomsten av en sådan cookiepolicy anges.
För mer information om de webbplatser som drivs av företag tillhörande lastminute.com group, besök gärna koncernens webbplats: http://www.lastminutegroup.com/our-business/our-sites.aspx

9.2 Vad är cookies?
Cookies (engelska för kakor) är information som ofta innehåller en anonym och unik identifieringskod. Koden skickas sedan till din webbläsare av en webbserver och lagras på hårddisken i din dator, smarttelefon eller surfplatta (nedan kallad ”enhet”). Vid efterföljande besök på vår webbplats (som skickade dessa cookies) kan den läsa och känna igen dem. I första hand används de för att styra eller förbättra webbplatsens funktion samt för att ge affärs- och marknadsföringsinformation till webbplatsens ägare.

9.3 Auktorisering för användande av cookies på vår webbplats.
I enlighet med cookies-meddelandet som visas på webbplatsens startsida samt vår tillhörande policy, samtycker du som besökare av vår webbplats uttryckligen till den användning av cookies som beskrivs här, utom i den händelse att du har ändrat webbläsarens inställningar för att blockera dem. Detta innefattar men är inte begränsat till surfning på webbplatsen för att göra något av följande: stänga cookies-meddelandet på startsidan, bläddra genom webbplatsen, klicka på något element på webbplatsen osv.

9.4  Typer av cookies som används på vår webbplats

9.4.1. Typer av cookies beroende på vem som hanterar dem
Beroende på vem som hanterar den dator eller domän från vilken cookies skickas och behandlas, finns det följande typer av cookies:

 • Förstapartscookies: dessa skickas till din enhet från en dator eller domän som hanteras av oss och från vilken den tjänst du begärt tillhandahålls.
 • Tredjepartscookies: dessa skickas till din enhet från en dator eller domän som inte hanteras av oss, utan av en separat part som bearbetar data som erhållits genom cookies.

9.4.2. Typer av cookies beroende på den tid som du förblir ansluten:
Följande typer av cookies beror på den tid du varit aktiv på din enhet:

 • Sessionscookies: dessa är utformade för att ta emot och lagra data medan du besöker webbplatsen. Dessa cookies blir inte kvar i din enhet när du avslutar sessionen eller webbläsaren.
 • Permanenta cookies: dessa typer av cookies lagras i enheten och kan nås och behandlas efter att du lämnat webbplatsen och när du besöker den under en förutbestämd tidsperiod. Den längsta tid vi använder permanenta cookies på vår webbplats är 2 år.

9.4.3. Typer av cookies beroende på deras syfte
Cookies kan grupperas på följande sätt efter det syfte för vilket de behandlar de tillgängliga uppgifterna:

 • Tekniska cookies: dessa cookies är helt nödvändiga för driften av vår webbplats och är grundläggande för att möjliggöra surfning och användningen av dess olika funktioner. Utan dem kan du inte använda sökfunktionen, jämförelseverktyget eller boka andra tillgängliga tjänster på vår webbplats.
 • Anpassnings-cookies: dessa används för att underlätta besöket av vår webbplats, liksom för att komma ihåg dina val och erbjuda en mer personlig service. I visa fall låter vi annonsörer eller tredje part placera cookies på vår webbplats för att erbjuda anpassat innehåll och tjänster. I vilket fall innebär användandet av vår webbplats ett samtycke till användningen av denna typ av cookies. Om cookies blockeras kan vi inte garantera en optimal funktion för sådana tjänster.
 • Cookies för statistiska syften och för att mäta trafik: dessa samlar in information om användningen av webbplatsen, sidorna du besöker och eventuella fel som uppstår under besöket. Vi använder även cookies för att hitta källan till ditt besök på vår webbplats. Dessa cookies samlar inte in information som kan användas för att identifiera dig. All information samlas in anonymt och används för att hjälpa till att förbättra webbplatsens funktion. Därför innehåller dessa cookies inte några personliga data. I vissa fall kan en del av dessa cookies hanteras av oss på uppdrag av tredje part men det är inte tillåtet att använda dem för andra syften än de som nämns ovan.
 • Cookies för annonserings- och marknadsföringssyften: används för att samla in användarinformation för att kunna visa intressantare annonser, liksom andra reklamkampanjer tillsammans med marknadsföring på webbplatsen eller tredjeparts webbplatser. De flesta av dessa cookies är ”tredjepartscookies” som inte hanteras av oss. På grund av sättet de fungerar på kan de inte nås av oss och vi är inte heller ansvariga för deras hantering eller ändamål. Deras integritetspolicy innehåller mer information om hur tredjepartscookies fungerar, deras syfte och hur de används. Du kan hitta informationen i listan över cookies som är tillgänglig under punkt 5 i denna cookiepolicy.
  För detta ändamål kan vi också använda oss av tjänster från tredje part för att samla in data eller publicera annonser när du besöker vår hemsida. Dessa företag använder ofta anonym och samlad information (förutom exempelvis ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer) om besöken på denna och andra webbplatser för att publicera annonser om varor och tjänster av intresse för dig.
 • Sociala cookies: dessa cookies låter vår webbplats delas och tillåter ”Gilla”-klick på sociala nätverk såsom Facebook, Twitter, Google+, YouTube osv. De låter dig också interagera med varje specifikt innehåll på varje plattform. Både sättet dessa cookies används på, liksom den insamlade informationen styrs av integritetspolicyn för varje social plattform, som du kan hitta i listan nedan under punkt 5 i denna cookiepolicy.

9.5 Lista över de cookies som används på denna webbplats
Klicka här för en lista över de cookies som används på webbplatsen.

Den information som finns i ovanstående lista med cookies har tillhandahållits av de andra företagen som genererar dem. Dessa företag har sin egen integritetspolicy där de anger både sina egna deklarationer samt tillämpliga system för att inaktivera dem.

Ansvaret för innehållet och sanningshalten i de tredjeparts cookiespolicyer som ingår i denna cookiepolicy vilar inte på lastminute.com group.

9.6 Cookiehantering
Du måste komma ihåg att om din enhet inte har aktiverat cookies, så kan din upplevelse på webbplatsen begränsas och därigenom hindra navigering och användning av våra tjänster.

9.6.1 Hur aktiverar och inaktiverar man cookies?
Det finns flera sätt att hantera cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare, kan du välja att stänga av cookies eller få ett meddelande innan du godkänner dem. Du kan även radera alla cookies som lagras i cookies-mappen i webbläsaren. Kom ihåg att olika webbläsare har olika procedurer för att hantera dessa inställningar. Så här gör du för att hantera cookies i de vanligaste webbläsarna:

Om du använder en annan webbläsare så finns det mer information i dess hjälpmeny.

Om du behöver information om hur du hanterar cookies på din surfplatta eller mobiltelefon, se tillhörande dokumentation eller hjälptjänster online.

9.6.2. Hur aktiverar och inaktiverar man tredjepartscookies?
Vi installerar inte tredjepartscookies. Dessa installeras av våra affärspartners eller tredje parter när du besöker webbplatsen. Därför föreslår vi att användarna konsulterar våra partners webbplatser för information om hur dessa installerar tredjepartscookies och hur de hanteras. Du är även välkommen att besöka följande webbplats https://www.youronlinechoices.com/ där du hittar bra information om användningen av cookies och hur du kan skydda din integritet på internet.

10. UPPDATERERINGAR OCH GAMLA VERSIONER AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy när som hels i enlighet med denna bestämmelse. Om vi gör några ändringar i denna Integritetspolicy, kommer vi publicera den ändrade Integritetspolicyn på vår Webbplats och uppdatera datumet som anges efter ”Senast uppdaterad” längst upp i denna Integritetspolicy.

Äldre versioner av denna Integritetspolicy finns här.