Integritetspolicy 

Senast uppdaterad: November 2019  

Vi förstår vikten av att skydda din integritet och dina rättigheter vad gäller dataskydd. Internet är ett väldigt effektivt medium när det gäller att överföra personlig information. Vi och alla andra företag i lastminute.com-gruppen lägger största vikt vid den mycket viktiga uppgiften att respektera gällande lagar om skydd av personuppgifter och säkerheten för desamma, i syfte att garantera säker, kontrollerad och konfidentiell navigering för de användare och kunder som besöker och/eller använder Webbplatsen och/eller använder vår Jämförelsetjänst (du som "Användare") eller sedan köper eller registrerar sig för våra tjänster, laddar ner vår app och/eller ger oss sitt samtycke för ett visst ändamål (du som "Kund").

Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, behandlar och lämnar ut dina personuppgifter i samband med din tillgång till och användning av vår Webbplats och tjänster och, särskilt: 

Den informerar dig också om hur du kan utöva dina rättigheter (inkluderat rätten att invända mot viss behandling av personuppgifter som vi genomför). Mer information om dina rättigheter och hur du kan utöva dem anges i avsnittet nedan.

Om du ser ett odefinierat begrepp i denna Integritetspolicy (såsom ”Tjänst” eller ”Webbplats”), ska begreppet ha samma definition som i vårt Bolags avtalsmässiga tjänstevillkor.

1. Vem är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter?

När denna Integritetspolicy nämner ”Bolag”, ”vi”, ”oss”, ”vår” eller ”Personuppgiftsansvarig”, avses:

BravoNext, S.A., ett schweiziskt bolag som tillhör lastminute.com group, är registrerat i handelsregistret i Ticino med organisationsnummer CHE - 115.704.228 och har sitt huvudkontor på adressen Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Schweiz, som ansvarar för behandling av Användarnas och/eller Kundernas personuppgifter enligt denna Integritetspolicy (nedan kallad "Bolaget","Vi"," Oss","Vår ","Personuppgiftsansvarig"). Vi vill dessutom informera dig om att BravoNext, S.A. i enlighet med syftena i dataskyddsförordningen GDPR (EU) 2016/679 (Art. 27 GDPR) har utsett Viaggiare SRL. till sin EU-representant. Viaggiare SRL är ett italienskt företag som tillhör lastminute.com group, och det är registrerat hos den italienska handelskammaren i Milano med VAT-nummer IT04403760962, och företagets säte ligger på Via del Don 3, CAP 20123, Milano, Italien.

Eftersom vi har vårt huvudkontor i Schweiz, är vi föremål för schweizisk lag beträffande skydd av personuppgifter. Av detta skäl åtar vi oss att uppfylla de skyldigheter som krävs enligt Dataskyddsförordningen GDPR (EU) 2016/679 och the Swiss Federal Act on Data Protection av 19 juni 1992 (FADP). I samma anda informerar vi våra Användare och/eller Kunder att Kommissionens beslut av den 26 juli 2000, enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om adekvat skydd av personuppgifter, har förklarat att schweizisk lag säkerställer ett adekvat skydd i enlighet med direktiv 95/46/EG. 

I enlighet med den schweiziska lagen om skydd av personuppgifter av den 19 juni 1992, och med artikel 45 i den schweiziska federala lagen om översyn av försäkringsbolag, av den 17 december 2004 (FASIC), informerar vi våra Användare och/eller Kunder att deras personuppgifter processas och innehas av Bolaget på ett sätt och för de syften som anges nedan, i enlighet med FADP och FASIC.  

2. Vilka kategorier av uppgifter samlar vi in och använder?

När du besöker Webbplatsen och använder vår Jämförelsetjänst (i egenskap av ”Användare”), när du gör ett köp eller registrerar dig till våra tjänster (i egenskap av ”Kund”) samlar vi in följande kategorier av personuppgifter:

2.1. Personuppgifter som tillhandahålls av dig

 • De personuppgifter som du delar med oss när du registrerar ett konto, prenumererar på marknadsföringskommunikation och uppger till oss när du använder våra tjänster och laddar ner vår app, inkluderat den information som du anger i vår bokningsplattform, i dina kommentarer, i recensioner eller i meddelanden som skickas via telefon till vår Kundtjänst, via Livechatten eller genom olika sociala medier. 
 • Mer konkret:
  • När du gör en bokning hos oss kan du uppge information som exempelvis:
   • Passagerarinformation, passuppgifter, kontaktuppgifter, betalningsuppgifter (dvs. kreditdata, faktureringsadress och kontoinformation), födelsedatum etc. 
   • Information om dina köp, inkluderat vad du har bokat, var och när du gjorde din bokning och hur du betalade den. 
   • Särskilda kategorier av personuppgifter, exempelvis information om din hälsa eller om begäran avseende specialkost eller funktionshinder, uppgifter som avslöjar religiös åskådning, filosofisk övertygelse eller sexuell läggning som du frivilligt kan tillhandahålla oss i samband med att du gör en bokning genom att klicka i rutan ”särskilda transportbehov” och fylla i det tomma fältet eller uppge på annat sätt, t.ex. per telefon till vår Kundtjänst, genom Livechatten eller när som helst under bokningsprocessen. Vi kommer att använda de särskilda kategorierna av personuppgifter endast om det är absolut nödvändigt för att uppfylla din begäran. När vi behöver bearbeta dessa data gör vi det bara om vi har ditt uttryckliga samtycke, i enlighet med art. 6.1.a och art. 9.2 i GDPR eller om det är tillåtet enligt lag. 
  • När du kontaktar oss eller vi kontaktar dig via Livechatten, via e-post, telefon eller post till vår Kundtjänst eller genom sociala medier kan vi samla in följande: de personuppgifter som du delar med oss när du kontaktar oss, bland annat ditt namn, användarnamn, telefonnummer och din e-postadress. 
  • När du deltar i undersökningar eller fyller i enkäter om våra tjänster kan du uppge dina kontaktuppgifter, dina åsikter och annan information i kundundersökningar och frågeformulär. 
  • När du prenumererar på personliga marknadsföringstjänster enligt punkt 3 - F i denna Integritetspolicy kan du uppge följande: Dina personuppgifter, information om dina köp, inkluderat vad du har bokat, information om när du klickade på våra annonser, information om hur du kom in på Webbplatsen, inklusive ip-adress, nätidentifierare och uppgifter om din webbläsare. Du kan också uppge information om dina bokningar, surfvanor eller dina personliga intressen. Vänligen notera att en del av denna information kan samlas in automatiskt i enlighet med punkt 2.2. 
  • När du registrerar ett konto i det Personliga området eller använder ditt Konto kan du uppge följande information till oss: personuppgifter som förnamn, efternamn, e-postadress, telefon, profilbild samt inloggningsuppgifter som e-postadress och det lösenord du väljer. Se punkt 2.3 av denna Integritetspolicy om du registrerar dig till eller använder tjänster i det Personliga området med hjälp av inloggningsuppgifter för dina sociala nätverk. Observera att när du loggar in på det personliga konto du har skapat kommer du att förbli inloggad på sidan Personligt område under en period på 60 dagar eller tills du väljer att logga ut från ditt konto. Det företag som tillhandahåller denna tjänst på alla webbplatser inom lastminute.com group är BravoNext, S.A., ett schweiziskt bolag som tillhör lastminute.com group. Bolaget är registrerat i handelsregistret i Ticino med organisationsnummer CHE - 115.704.228 och har sitt huvudkontor på adressen Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Schweiz. Innan du genomför registreringsprocessen måste du bekräfta att du har läst och accepterat BravoNext, S.A.:s särskilda Integritetspolicy och Villkor för denna tjänst. 
  • När du laddar ner och använder vår app: Vi samlar inte in personuppgifter direkt från dig. Observera dock att vissa uppgifter kommer att delas med Facebook(enligt punkt 11.2 i denna Integritetspolicy). Genom att installera vår App bekräftar du att du har läst och godkänner vår Integritetspolicy och Villkoren för vår App. 
  • När du samtycker till att delta i kampanjer och tävlingar kan du ge oss följande: dina personuppgifter, inkluderat din adress, e-postadress, telefonnummer eller eventuellt andra uppgifter som kan vara nödvändiga för att delta i det specifika fallet. Vi kommer att informera dig om integritetspolicyn för de särskilda kampanjerna eller tävlingarna så snart kampanjerna börjar. 
  • När du samtycker till att prenumerera på vår marknadsföringskommunikation genom WhatsApp kan du ge oss följande: ditt namn och telefonnummer. Innan du börjar prenumerera på marknadsföringskommunikation via Whatsapp måste du läsa och acceptera den specifika integritetspolicyn för WhatsApp. 
 • Personuppgifter för andra personer som du uppger: Om du planerar att skicka någon annans personuppgifter till oss, exempelvis när du bokar för någon annans räkning, ska du endast tillhandahålla oss den tredje partens uppgifter om denne har samtyckt och efter att den tredje parten har fått tillgång till denna Integritetspolicy. När du uppger personuppgifter för andra personer intygar du att du har deras samtycke.
 • Personuppgifter för barn: Vänligen notera att vi kan samla in och använda information om barn endast om uppgifterna tillhandahålls av deras förälder eller vårdnadshavare eller med ovanstående personers samtycke. Om vi får kännedom om att vi har behandlat information om ett barn utan giltigt samtycke från en förälder eller vårdnadshavare, förbehåller vi oss rätten att radera uppgifterna. 

Tillhandahållandet av ovan nämnda personuppgifter, om de begärs, är nödvändiga för korrekt uppfyllelse av avtalet mellan dig och oss och för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt lag utom när vi förlitar oss på samtycke som legitim grund för bearbetning och/eller vårt berättigade intresse. Utan personuppgifterna kan vi inte tillhandahålla dig alla begärda tjänster.

Det är viktigt att alla personuppgifter som du lämnar till oss är korrekta och exakta. Detta inkluderar, exempelvis, säkerställande av att vi alltid har korrekta kontaktuppgifter till dig (inkluderat e-post). 

2.2. Personuppgifter som samlas in automatiskt från vår Webbplats, via telefon, genom kommunikation som vi skickar ut och/eller genom tredje parter. 

 • Vi samlar information om dina besök på och användning av Webbplatsen, såsom information om vilken enhet och webbläsare du använder, din ip-adress eller domännamn för datorer som är anslutna till Webbplatserna, URI (Uniform Resource Identifier) av begärda resurser, tidpunkt för förfrågan, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på filen som tas emot som svar, sifferkoden som anger statusen för det svar som ges från servern (korrekt, felaktig etc.) och andra parametrar relaterade till operativsystem och datamiljöer som används, datum, tid samt varaktighet för ditt besök, referenskälla och navigeringsmönster samt din interaktion på Webbplatsen, inkluderat Tjänster och erbjudanden som du är intresserad av. Vänligen notera att vi kan associera denna information med ditt konto.

 • Se avsnittet om Cookies i denna Integritetspolicy (9. Information om Cookies) för mer information om varför vi samlar in och använder denna information. Observera att din personliga information också kan kopplas till Cookies, detta för att aktivera lagringen av dina resesökningar på ditt Personliga konto när du är registrerad till tjänsten och/eller samlar in information om hur du använder vår produkt och tjänster. 

 • Vi kan spela in eller övervaka samtal till och från vår Kundtjänst av kontraktsmässiga skäl, för att göra kvalitetskontroller, för att samla in statistik, för att utbilda personal och/eller för att skydda oss i händelse av en rättslig tvist. Alla personuppgifter som samlas in från dig under samtalet behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy. 

 • Vi kan använda det här förfarandet för att också förstå hur du interagerar med kommunikationsmaterial som vi skickar till dig, till exempel e-postmeddelanden, inkluderat den åtgärd du vidtar, t.ex. länkar i dem som du klickar på samt hur länge och ofta du interagerar med e-postmeddelandet. 

 • I den omfattning det är tillåtet av tillämplig lag varvid vi mottar ytterligare information om dig, såsom information om upptäckt av bedrägeri och varningar från leverantörer av tredjepartstjänster och/eller samarbetspartners som arbetar med vår verksamhet för att förebygga bedrägerier.  

2.3. Andra källor till personuppgifter: Inloggning med ditt Facebook- eller Google-konto för att registrera dig till och/eller använda ditt konto i det Personliga området 

Du kan skapa ett konto på och använda det Personliga området genom vårt inloggningssystem eller välja att länka, ansluta dig till eller logga in på ditt konto med en tredjepartstjänst (t.ex. Facebook eller Google) och då kan tredjepartstjänsten skicka oss information såsom din registrerings- och profilinformation (dvs. användarnamn, det användar-id som är kopplat till ditt konto på sociala medier, bild, e-postadress) och all annan information som du tillåter att det sociala nätverket delar med en tredje part. Uppgifterna vi tar emot är beroende av dina sekretessinställningar i det sociala nätverket. Du ska alltid granska och, om det är nödvändigt, justera dina sekretessinställningar på tredje parts webbplatser och tjänster innan du länkar eller ansluter dem till vår Webbplats.

Framför allt: 

Facebook-inloggning 

 • När du väljer att registrera dig och/eller logga in med Facebook för att ansluta till våra tjänster eller plattformar på vår Webbplats, antingen när du registrerar dig eller efter att du har registrerat dig, samtycker du till att dela ditt namn, din e-postadress, din profilbild och ditt användar-id som är kopplat med ditt konto för sociala medier hos oss. Vi registrerar också det faktum att du har registrerat dig genom Facebook. 

Information om din aktivitet på vår Webbplats kan skickas till Facebook när du har ett konto med dem och väljer att använda inloggningsfunktionen för sociala medier för att registrera dig hos oss.
Den sociala medie-plattformen kan få information, t.ex. din ip-adress och webbläsarens URL. 
För mer information om Facebooks insamling och användning av data, om dina rättigheter i detta avseende och olika sätt att skydda din integritet, se Facebooks integritetspolicy https://www.facebook.com/policy.php

Inloggning med Google

 • När du väljer att logga in med Google för att ansluta till våra plattformar eller tjänster samtycker du till att dela din e-postadress och din profilbild. Vi registrerar också det faktum att du har registrerat dig genom Google.

Den sociala medie-plattformen kan få information, t.ex. din ip-adress och webbläsarens URL. 

Se Googles integritetspolicy för att få mer information om dina rättigheter i detta avseende och olika sätt att skydda din integritet: https://policies.google.com/privacy 

3. Varför samlar vi in dina uppgifter?

I allmänhet använder vi dina personuppgifter för att tillhandahålla dig de tjänster du begär, hantera betalning, tillhandahålla kundtjänster, skicka dig marknadsföringsmaterial och erbjudanden, meddela dig om viktiga förändringar på vår Webbplats och för att leverera vårt innehåll och våra annonser som vi tror kan vara av intresse för dig. Mer konkret:

Varför?

A. För att skapa och bevara det avtalsförhållande som upprättas för tillhandahållandet av produkten och/eller tjänsten som du har begärt, i alla dess faser och genom all möjlig samverkan och förändring (t.ex. underlätta dina bokningar och inkassera betalningar, svara på dina frågor och funderingar och administrera ditt konto). Information om vårt tillhandahållande av Tjänsten och/eller för att ge dig någon form av förtydligande eller hjälp – allt detta kan skickas till dig via e-post, sms, inspelade samtal eller med hjälp av annan liknande teknik. Observera att om ditt samtal till oss inte går fram eller om det bryts ringer vi tillbaka till dig på ditt telefonnummer för att svara på din förfrågan.

På vilken rättslig grund?

För att uppfylla ett avtal eller genomföra åtgärder som har samband med ett avtal (t.ex. för att tillhandahålla produkterna och/eller de tjänster du begär och/eller för att ge dig någon form av förtydligande)


Varför?

B. Om det är tillåtet enligt gällande lag, emellanåt be dig delta i våra undersökningar via e-post, sms, inspelade samtal eller annan liknande teknik så att du kan dela med dig av din erfarenhet som mottagare av Tjänsten. Vi kommer att använda din feedback för att utveckla och förbättra våra tjänster. När vi har gått igenom din feedback kan vi anse det nödvändligt att kontakta dig för att ge dig ett svar på din feedback. Du kan när som helst informera oss om att du inte längre vill delta i våra undersökningar genom att skriva till privacy.en@lastminutegroup.com. Observera att det är frivilligt att fylla i enkäten och det får inga följder om du väljer att inte delta.

På vilken rättslig grund?

För att eftersträva vårt berättigade intresse (dvs. för att utveckla och förbättra våra produkter, tjänster och dagliga verksamhet).


Varför?

C. För att uppfylla krav enligt lag beträffande tillsyn och efterlevnad och för att uppfylla krav från myndigheter eller brottsbekämpande myndigheter som genomför en utredning.

På vilken rättslig grund?

För att uppfylla lagen (dvs. dela personuppgifter med tillsynsmyndigheter).


Varför?

D. För att genomföra sammanlagda statistiska analyser på anonyma grupper så att vi kan se hur vår Webbplats, produkter och tjänster används och hur vår verksamhet presterar.

På vilken rättslig grund?

För att eftersträva vårt berättigade intresse (dvs. förbättra våra Webbplatser, dess funktioner och våra produkter och tjänster)


Varför?

E. För att skicka dig (om det är tillåtet av lag förutom om du har invänt) reklammaterial via e-post eller, om det är tillåtet enligt lag, annan motsvarande elektronisk kommunikation beträffande produkter och tjänster som liknar dem som redan har köpts av dig och erbjudits på vår Webbplats. Vid vissa tillfällen kan vi skicka dig en personlig och skräddarsydd version av ovanstående reklammaterial.

På vilken rättslig grund?

Soft Opt-in/För att eftersträva vårt berättigade intresse (dvs. marknadsföring)


Varför?

F. För att skicka dig personlig och profilerad marknadsföringskommunikation
Utan att det påverkar bestämmelsen i föregående paragraf E, och endast om du tidigare har lämnat ditt samtycke till att vi via e-post, telefon, post, sms eller mms samt på vår Webbplats och tredje part-webbplatser (t.ex. genom annonsering och / eller Web Push Notifications) delar de bästa erbjudandena för våra produkter och tjänster med dig som vi tror är intressanta för dig eftersom de passar dina intressen. Den individuellt anpassade tjänsten eller erbjudandena kan marknadsföras av oss eller våra partner eller affärspartner som arbetar inom följande sektorer: turism, fritid, underhållning, IT, mode, inredning, konsumentvaror, mat och dryck, finans, bank, försäkring, energi, miljö, kommunikation, massmedia, fastigheter, läkemedel, kläder och textilier, utbildning, tidskrifter och förlagsverksamhet, information och kommunikationsteknik, detaljhandel, sport, telekommunikation och allmänna tjänster.
För detta ändamål kan vi:
- analysera dina personuppgifter för att skapa en profil med dina intressen och preferenser så att vi kan skräddarsy och rikta vår kommunikation på ett sätt som är aktuellt och relevant för dig.
- kombinera informationen du ger oss via Cookies med information om dina inköp och information vi får från tredje parter som samlar in dina uppgifter på olika sätt som du har samtyckt till. Du hittar information om tredje parter på denna länk [1]
- analysera information om hur du interagerar med kommunikationsmaterial som du får från oss, till exempel information om när du öppnar e-postmeddelanden eller för att se om du har tittat på eller interagerat med en annons, för att registrera antalet gånger du har tittat på varje annons, för att förhindra att en och samma annons visas för dig för ofta etc.
- tillfälligt dela en krypterad version av din e-postadress med noggrant utvalda partner som kan kombinera denna information med andra former av nätidentifierare eller andra personuppgifter för att kunna presentera våra erbjudanden för dig på olika enheter och i olika kanaler, till exempel på sociala nätverk (Facebook, Pinterest, Instagram och Twitter).
- använda automatiserat beslutsfattande för att segmentera och rikta produkterbjudanden baserat på dina krav och behov. Det gör att vi kan vara mer fokuserade, effektiva och kostnadseffektiva med våra resurser och det minskar också risken för att någon får information som de kan uppfatta som olämplig eller irrelevant. Du kan alltid begära en manuell beslutsprocess istället, uttrycka din åsikt eller bestrida ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inkluderat profilering, om ett sådant beslut leder till rättsliga följder eller på annat liknande sätt i betydande grad påverkar dig. För mer information, kontakta våra Dataskyddsombud vars kontaktuppgifter tillhandahålls i denna Integritetspolicy.

På vilken rättslig grund?

Var du lämnar ditt samtycke (genom att klicka i lämplig kryssruta)


Varför?

G. Genom att överlämna dina uppgifter till BravoNext, S.A. så att de kan samla in och erhålla information om dina bokningar från den Personuppgiftsansvarige med vilken du har ingått avtal godkänner du samtidigt att detta bolag delar informationen med BravoNext, S.A. Detta kommer att underlätta sökning och lokalisering av bokningar som du har gjort med något av bolagen som tillhör lastminute.com group på någon av Webbplatserna som tillhör lastminute.com genom appen eller det Personliga området.

På vilken rättslig grund?

För att fullfölja ett avtal när du registrerar eller loggar in på appen eller det Personliga området med BravoNext, S.A. genom webbplatsen eller appen.


Varför?

H. För att upprätthålla säkerheten på vår Webbplats och i våra system och för att förebygga och upptäcka bedrägerier, säkerhetsincidenter och andra brott.

På vilken rättslig grund?

För att eftersträva vårt berättigade intresse (dvs. garantera säkerheten på vår Webbplats)


Varför?

I. För att verifiera efterlevnad av våra villkor och för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

På vilken rättslig grund?

För att eftersträva vårt berättigade intresse (dvs. efterlevnad av våra villkor, skydd av våra rättigheter i händelse av någon tvist eller något anspråk)


Varför?

J. För att skräddarsy och anpassa marknadsföringsmeddelanden och reklam till dig baserat på information om din användning av vår Webbplats, produkter och tjänster och andra platser. Denna information samlas in med hjälp av Cookies (vänligen se avsnittet om Cookies i denna Integritetspolicy för mer information).


På vilken rättslig grund?

Var du lämnar ditt samtycke (dvs. genom banderollen om cookies eller genom dina webbläsarinställningar)


Varför?

K. Om det är tillåtet enligt gällande lag kan vi spela in eller övervaka samtal till och från vår Kundtjänst av kontraktsmässiga skäl, för att göra kvalitetskontroller, för att samla in statistik, för att utbilda personal och/eller för att skydda oss i händelse av en rättslig tvist

På vilken rättslig grund?

För att eftersträva vårt berättigade intresse (dvs. förbättra våra Webbplatser, dess funktioner och våra produkter och tjänster)

Där vi utgår från berättigade intressen när vi behandlar dina personuppgifter gör vi en bedömning för att försäkra oss om att vårt intresse av att använda dina uppgifter är berättigat och att dina grundläggande integritetsrättigheter inte väger tyngre än våra berättigade intressen ("avvägningstest”). Du hittar mer information om avvägningstestet genom att kontakta vårt Dataskyddsombud på dpo.en@lastminutegroup.com. 

4. Vem ser, mottar och använder dina uppgifter och var?

4.1. Kategorier av mottagare av dina uppgifter
Vi delar dina personuppgifter, för de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy, till följande kategorier av mottagare:

 • Vår behöriga personal och/eller samarbetspartners som hjälper och ger oss råd beträffande administration, produkter, juridiska frågor, Kundtjänst och informationssystem liksom de som är ansvariga för underhåll av vårt nätverk och vår hårdvara/programvara.

 • Flygbolag, hotell, biluthyrningsföretag, försäkringsbolag, researrangörer liksom andra parter till vilka det är nödvänligt att lämna över dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla dig de begärda tjänsterna. Dessa parter kommer att handla i egenskap av självständiga personuppgiftsansvariga. Vänligen notera att flygbolag är skyldiga, enligt nya regler som har införts i USA och andra länder, att låta kunder och gränsmyndigheter få tillgång till uppgifter om passagerare. Av den anledningen kan vi i vissa situationer kommunicera uppgifter som vi har samlat in om passagerare som finns i bokningen till behöriga myndigheter i de länder som är inkluderade i kundens resväg, om den lokala lagen kräver detta.

 • Våra leverantörer av tredjepartstjänster (inkluderat andra enheter inom lastminute.com group), som behandlar dina personuppgifter på våra vägnar och enligt våra instruktioner för de syften som har beskrivits ovan, i egenskap av personuppgiftsbiträde, såsom de som tillhandahåller oss IT och webbhosting-tjänster, teletjänstcentral och kundstöd, analyser och administrationstjänster etc.

 • Betalningsleverantörer och finansiella institutioner (t.ex. för återbetalning, upptäckt och förebyggande av bedrägerier) i egenskap av självständiga personuppgiftsansvariga.

 • Våra affärspartner som är sociala medie-plattformar när du uttryckligen begär det (t.ex. när du delar information genererad från vår webbplats på dessa plattformar), när du använder autentiseringsmetoder för sociala medier eller laddar ner vår App och därigenom samtycker antingen till vår integritetspolicy eller till villkoren på de plattformar med vilka vi kan dela information om din online-aktivitet även när du inte är inloggad på den aktuella plattformen), eller när dessa affärspartner som förser oss med information om funktionalitetskapaciteten för den enhet som Appen har installerats på, vilka de har fått rätt att göra.  Den information du delar regleras av de sociala mediernas respektive integritetspolicy. Se punkt 2.3 i denna Integritetspolicy för mer information.

 • Behöriga myndigheter när gällande lag kräver att vi gör det.

 • Behöriga myndigheter och utomstående indrivningsbolag när det är nödvändigt för att genomdriva våra användarvillkor och skydda och försvara våra rättigheter eller egendom eller någon tredje parts egendom eller rättighet.

 • Tredje parter som mottar uppgifter (t.ex. affärsrådgivare, professionella leverantörer av företagsbesiktningstjänster eller som bedömer bolags värde och kapacitet) när det är nödvändigt i samband med någon försäljning av vårt bolag eller dess tillgångar (i så fall kommer dina uppgifter att visas upp för våra rådgivare och lämnas över till de nya ägarna).

Den fullständiga listan över parter till vilka dina personuppgifter kan lämnas ut finns på vårt huvudkontor och kan begäras genom att skriva till privacy.en@lastminutegroup.com.
 

4.2 Internationell överföring av dina uppgifter

Användare och/eller Kunders personuppgifter behandlas på den Personuppgiftsansvariges huvudkontor (se punkt 1), på lastminute.com group:s servrar och på andra företags kontor till vilka uppgifter kan ha överförts i syfte att tillhandahålla de tjänster som begärs av den Personuppgiftsansvarige.

Utifrån det faktum att vi är ett internationellt resebolag, överför vi också våra personuppgifter till:

 • länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som erbjuder adekvat nivå av dataskydd såsom Schweiz i enlighet med EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå som erkänner att vissa länder tillhandahåller adekvat skydd.

 • länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där dataskyddslagar kan ha en lägre skyddsnivå jämfört med lagstiftningen i EES. Detta inträffar när:

  • vi lämnar ut dina uppgifter till självständiga personuppgiftsansvariga såsom flygbolag, biluthyrningsfirmor, researrangörer etc., som kan behandla dina uppgifter utanför EES i syfte att tillhandahålla den begärda tjänsten.

  • Vi lämnar ut dina uppgifter till våra tjänsteleverantörer som agerar som personuppgiftsbiträden på våra vägnar, och de kan finnas i länder utanför EES, inkluderat Marocko, Albanien, Storbritannien, Indien och Tunisien. När sådan överföring inträffar, säkerställer vi att den sker i enlighet med denna Integritetspolicy och att den regleras av standardavtalsklausuler som är godkända av EU-kommissionen för att säkerställa adekvat dataskydd för berörda personer. Våra leverantörer kan, i egenskap av personuppgiftsbiträden, bli delaktiga i, bland annat, uppfyllelse av din begäran om tjänst, hantering av dina betalningsuppgifter, tillhandahållande av reklam och marknadsföringstjänster på våra vägnar och tillhandahållande av supporttjänster via elektroniska meddelanden eller teletjänstcentral.

Om du önskar erhålla ytterligare uppgifter om de skyddsåtgärder som används, kan du kontakta oss genom att skriva till privacy.en@lastminutegroup.com.


Där vi utgår från berättigade intressen när vi behandlar dina personuppgifter gör vi en bedömning för att försäkra oss om att vårt intresse av att använda dina uppgifter är berättigat och att dina grundläggande integritetsrättigheter inte väger tyngre än våra berättigade intressen ("avvägningstest”). Du hittar mer information om avvägningstestet genom att kontakta vårt Dataskyddsombud på dpo.en@lastminutegroup.com.

5. Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det krävs för att uppnå syftena och genomföra de åtgärder som anges i denna Integritetspolicy, för övrigt har meddelats dig eller så lång tid som tillåts av tillämplig lag. Ytterligare information om lagringsperioden finns här:

Dokument 

KUNDREGISTER 
Bokningsinformation (namn, adress, kontaktuppgifter, PNR, Booking ID, födelsedatum, id-nummer eller id-kort, utfärdandedatum, utgångsdatum, utfärdandeland, typologi) inklusive: 
- Produktuppgifter
- Register över kundkontakter avseende Agent-avsnittet (dvs. Noteringar/Händelser i Back Office)
- Uppgifter om köpet
- "Särskild begäran"-avsnittet på utcheckningssidan
 10 år
Från inköpsdatum 

Kontoinformation (se Personligt område):
- Användare, lösenord
- Social inloggning
- Uppgifter om köpet
10 år
Från datum för senaste interaktion 

E-postmeddelanden från kundtjänst (schamaändring/avbokning, offert, beräkning av straffavgift, betalningspåminnelse, återbetalningsval, voucher/betalning, masskommunikation), inklusive kundförfrågningar/anspråk via e-post
10 år
Från det datum då e-postmeddelandet skickades 

Kundtjänst telefonregister av avtalsmässiga skäl
3 år
Från datumet för registreringen 

Inspelade samtal för kvalitetsbedömning
1 månad
Från datumet för samtalet 

Chatt (Kund/Användare)
3 år
Från datumet för begäran 

Rapporter eller fordringar
10 år

Avtalsdokumentation (registrering av godkännandet)
10 år
Från inköpsdatum 

Kreditkortsuppgifter
Sparas inte 

Finansiell information/Information om transaktionen
10 år
Efter slutförande av den finansiella transaktionen 

Uppgifter om transaktionsbedrägeri
5 år
Från att transaktionen har avvisats på grund av bedrägeri 

Undersökningar
1 månad
Från datumet för undersökningen

 INFORMATION SOM ANVÄNDS I MARKNADSFÖRINGSSYFTE (CRM)
Information som används i marknadsföringssyfte för kunder/användare som har registrerat samtycket eller enligt reglerna för soft-opt in
5 år
Från samtycket eller förnyelsen av samtycket via interaktion genom marknadsföringskommunikation 


 DATA INSAMLADE VIA TAGGAR
Tekniska cookies
Max 3 år
Från det datum då vår webbplats besöktes

Icke-tekniska cookies
Max 1 år
Från datumet för samtycke 

6. Vilka är dina dataskyddsrättigheter och hur kan du utöva dem?

Du kan utöva dina rättigheter som regleras i EU-förordning 2016/679 (artiklarna 15-22), inkluderat rätten att:

Namn på rättigheten

Rätt till tillgång

Innehåll

Att motta bekräftelse på registreringen av dina personuppgifter, tillgång till dess innehåll och erhålla en kopia.


Namn på rättigheten

Rätt till rättelse 

Innehåll

För att uppdatera, rätta och/eller korrigera dina personuppgifter.


Namn på rättigheten

Rätt till radering/rätt att bli bortglömd och rätt till begränsning

Innehåll

För att begära radering av dina uppgifter eller begränsning av dina uppgifter som har behandlats i strid med lagen, inkluderat vars lagring inte är nödvändig i samband med syftena för vilka uppgifterna samlades in eller annars behandlades, då vi har gjort dina personuppgifter offentliga, har du också rätt att begära radering av dina personuppgifter och att vidta skäliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.


Namn på rättigheten

Rätt till dataportabilitet

Innehåll

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett avtal eller med ditt samtycke i ett strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart format (t.ex. uppgifter som gäller dina köp) och att be oss överföra de personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.


Namn på rättigheten

Rätt att ta återkalla ditt samtycke

Innehåll

När vi stödjer oss på ditt samtycke (se sidan 3 - F och J) kommer du alltid att kunna ta återkalla ditt samtycke, även om vi kan ha andra rättsliga grunder för att behandla dina uppgifter för andra syften.


Namn på rättigheten

Rätt att när som helst göra invändningar

Innehåll

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (särskilt, när vi inte måste behandla uppgifter för att uppfylla krav enligt avtal eller på andra rättsliga grunder (se s. 3-B, C, D, H, I) eller när vi använder dina uppgifter för direktmarknadsföring (s. 3-E).


Namn på rättigheten

Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering

Innehåll

Du kan alltid begära en manuell beslutsprocess istället, uttrycka din åsikt eller bestrida ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inkluderat profilering, om ett sådant beslut leder till rättsliga följder eller på annat liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Du kan utöva dina ovan nämnda rättigheter när som helst genom att:

 • Kontakta oss via e-post på privacy.en@lastminutegroup.com. 
 • Vad gäller direktmarknadsföring, vänligen notera att du också kan invända när som helst genom att klicka på avregistreringslänken som vi tillhandahåller i varje kommunikation vi skickar till dig.
 • När det gäller målinriktade annonser på internet och dina möjligheter att ta återkalla ditt samtycke, se avsnittet om Cookies i denna Integritetspolicy.   

Om du utövar några av de ovan nämda rättigheterna enligt GDPR, observera att vi kommer att hantera din begäran avseende personuppgifter som innehas av alla företag inom lastminute.com group där BravoNext, S.A., direkt eller indirekt, innehar 100 % av aktierna. 

Dina rättigheter i samband med dina personuppgifter kan vara begränsade i vissa situationer. Till exempel, om uppfyllandet av din begäran skulle avslöja personuppgifter om en annan person eller om vi har något rättsligt krav eller en tvingande rättslig grund, kan vi fortsätta med behandlingen av dina personuppgifter som du har begärt att vi ska radera. .

Du kan också ha rätt att klaga om du anser att dina personuppgifter har missbrukats. Vi uppmuntrar dig att i första hand vända dig till oss, men i den omfattning denna rätt tillämpas på dig, har du rätt att klaga direkt till ifrågavarande tillsynsmyndighet för dataskydd. 

7. Kontaktuppgifter för den Personuppgiftsansvarige

Kontaktuppgifter för den Personuppgiftsansvarige för behandling av personuppgifter som beskrivs ovan är: 

BravoNext, S.A., ett schweiziskt bolag som tillhör lastminute.com group. Bolaget är registrerat i handelsregistret i Ticino med organisationsnummer CHE - 115.704.228 och har sitt huvudkontor på adressen Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Schweiz. 

8. Kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud

Du kan nå vårt dataskyddsombud på:

 • dpo.en@lastminutegroup.com
 • Vicolo de’ Calvi 2 - CH-6830 Chiasso, Schweiz

9. INFORMATION OM COOKIES

Cookies är små filer som lagras på datorn, de innehåller en blygsam mängd data som är specifik för dig och tillåter en server att leverera en sida som är skräddarsydd för dig på din dator, hårddisk, Smarttelefon eller Surfplatta (nedan kallad "Enhet"). Senare, om du återvänder till vår Webbplats kan den läsa och känna igen cookies. I första hand används de för att styra eller förbättra webbplatsens funktion samt för att ge affärs- och marknadsföringsinformation till webbplatsens ägare. 

I enlighet med aviseringen om användning av cookies som visas på vår Webbplats och i vår Cookiepolicy godkänner du och därigenom samtycker till användningen av icke-nödvändiga cookies när du accepterar cookie-aviseringen på startsidan. 

Följande är en beskrivning av typen av cookies som används på webbplatsen: 

9.1 Typer av cookies beroende på vem som hanterar dem 

Beroende på vem som hanterar den dator eller domän från vilken cookies skickas och behandlas, finns det följande typer av cookies: 

 • Förstapartscookies: dessa skickas till din enhet från en dator eller domän som hanteras av oss och från vilken den tjänst du begärt tillhandahålls. 
 • Tredjepartscookies: dessa skickas till din enhet från en dator eller domän som inte hanteras av oss, utan av en separat part som bearbetar data som erhållits genom cookies. 

9.2. Typer av cookies beroende på den tid som du förblir ansluten: 

Följande typer av cookies beror på den tid du varit aktiv på din enhet: 

 • Sessionscookies: dessa är utformade för att ta emot och lagra data medan du besöker webbplatsen. Dessa cookies förblir inte lagrade på din enhet när du avslutar sessionen eller webbläsaren. 
 • Permanenta cookies: dessa typer av cookies förblir lagrade på din enhet och kan nås och bearbetas när du avslutar webbplatsen och när du navigerar på den under en bestämd tidsperiod. Cookie förblir på hårddisken tills den når sitt utgångsdatum. Den längsta tid vi använder permanenta cookies på vår webbplats är 2 år. Vid denna tidpunkt skulle webbläsaren rensa cookie från hårddisken. 

9.3. Typer av cookies beroende på deras syfte 

Cookies kan grupperas enligt följande: 

a) Tekniska cookies: Dessa cookies är absolut nödvändiga för att vår Webbplats ska fungera och är oumbärliga för att du ska kunna navigera på sidan och använda olika funktioner. Utan dem kan du inte använda sökfunktionen, jämförelseverktyget eller boka andra tillgängliga tjänster på vår webbplats. 

b) anpassnings-cookies: dessa cookies används för att underlätta besöket av vår webbplats, liksom för att komma ihåg dina val och erbjuda en mer personlig service. När du väljer att tillåta användningen av cookies kan vi godkänna att annonsörer eller en annan tredje part placerar cookies på vår Webbplats för att tillhandahålla innehåll och tjänster som är anpassade för dig. Om cookies blockeras kan vi inte garantera en optimal funktion för sådana tjänster. 

c) cookies för statistiska syften och för att mäta trafik: dessa samlar in information om användningen av webbplatsen, sidorna du besöker och eventuella fel som uppstår under besöket. Vi använder även cookies för att hitta källan till ditt besök på vår webbplats. Dessa cookies samlar inte in information som kan användas för att identifiera dig. All information samlas på ett anonymt sätt och används i statistiska syften för att förbättra Webbplatsens funktion. Därför innehåller dessa cookies inte några personliga data. I vissa fall kan en del av dessa cookies hanteras av oss på uppdrag av tredje part men det är inte tillåtet att använda dem för andra syften än de som nämns ovan. 

d) cookies för annonserings- och marknadsföringssyften: används för att samla in användarinformation för att kunna visa intressantare annonser, liksom andra reklamkampanjer tillsammans med marknadsföring på webbplatsen eller tredjeparts webbplatser. De flesta av dessa cookies är ”tredjepartscookies” som inte hanteras av oss. På grund av sättet de fungerar på kan de inte nås av oss och vi är inte heller ansvariga för deras hantering eller ändamål. Vår Integritetspolicy innehåller mer information om hur tredjepartscookies fungerar, deras syfte och hur de används. För detta ändamål kan vi också använda oss av tjänster från tredje part för att samla in data eller publicera annonser när du besöker vår hemsida. Dessa företag använder ofta anonym och samlad information (förutom exempelvis ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer) om besöken på denna och andra webbplatser för att publicera annonser om varor och tjänster av intresse för dig. Observera att beroende på vilken cookie-konfiguration du väljer kan vi också använda cookies för att övervaka ditt beteende på vår egen och tredje part-webbplatser för att se om du har tittat på eller interagerat med en annons och för att se om du köpte en produkt eller tjänst efter att du hade tittat på eller interagerat med en annons. 

e) sociala cookies: dessa cookies låter vår webbplats delas och tillåter ”Gilla”-klick på sociala nätverk såsom Facebook, Twitter, Google+, YouTube osv. De låter dig också interagera med varje specifikt innehåll på varje plattform. Hur dessa cookies används och vilken information som samlas in regleras av integritetspolicyn för varje social plattform, vilka du hittar i paragraf 5 i vår Cookiepolicy. 

För att se listan över cookies som används på denna Webbplats, klicka här https://www.lastminute.com/info/list-cookies.html. 

Den information som finns i ovanstående lista med cookies har tillhandahållits av de andra företagen som genererar dem. 

Dessa företag har sin egen integritetspolicy där de anger både sina egna deklarationer samt tillämpliga system för att inaktivera dem. 

lastminute.com group är inte ansvarig för innehållet och tillförlitligheten i de cookiepolicies för tredje parter som finns i vår Cookiepolicy. 

Du måste komma ihåg att om din enhet inte har aktiverat cookies, så kan din upplevelse på webbplatsen begränsas och därigenom hindra navigering och användning av våra tjänster. 

Det finns flera sätt att hantera cookies. Genom att ändra inställningarna i din webbläsare, kan du välja att stänga av cookies eller få ett meddelande innan du godkänner dem. Du kan även radera alla cookies som lagras i cookies-mappen i webbläsaren. Tänk på att varje Webbläsare har ett annat förfarande för hantering och konfigurering av cookies. Så här gör du för att hantera cookies i de vanligaste webbläsarna: 

Om du använder en annan webbläsare så finns det mer information i dess hjälpmeny. 

Om du behöver information om hur du hanterar cookies på din surfplatta eller mobiltelefon, se tillhörande dokumentation eller hjälptjänster online. 

Vi installerar inte tredjepartscookies. Dessa installeras av våra affärspartners eller tredje parter när du besöker webbplatsen. Därför föreslår vi att användarna konsulterar våra partners webbplatser för att få mer information om hur de installerar tredjepartscookies och hur de hanteras. Du är även välkommen att besöka följande webbplats http://www.youronlinechoices.com/där du hittar bra information om användningen av cookies och hur du kan skydda din integritet på internet.

10. Integritetsmeddelande för Facebook 

10.1. Facebook Custom Audiences (Anpassade målgrupper) - Facebook pixel 

Vi använder remarketing-funktionen "Custom Audiences" på Facebook Inc. (1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025) eller om du är hemmahörande i EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Med den här funktionen kan vi visa våra användare och/eller kunder på vår webbplats intressebaserade annonser när de besöker Facebook ("Facebook-annonser") och analysera dessa Facebook-annonser för att kunna samla in statistik och utföra marknadsundersökningar, vilket hjälper oss att optimera våra annonser i framtiden Detta gör att vi kan erbjuda mer relevant reklam. 

För detta ändamål använder vi den så kallade Facebook-pixeln för vår webbplats. 

När en Användare eller Kund besöker vår Webbplats och vidtar en åtgärd (till exempel köper något) utlöses Facebook-pixeln och rapporterar den här åtgärden. På detta sätt vet vi när en kund har vidtagit en åtgärd efter att ha sett vår Facebook-annons. Vi kommer också att kunna nå den här kunden igen genom att använda en Anpassad målgrupp vi har skapat. Därefter spårar denna pixel användarbeteendet efter att de har omdirigerats till vår Webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. På detta sätt vet vi när en kund har vidtagit en åtgärd efter att ha sett vår Facebook-annons. Vi kommer också att kunna nå den här kunden igen genom att använda en Anpassad målgrupp vi har skapat. 

Detta gör att vi kan mäta hur effektiva våra Facebook-annonser är för att kunna samla in statistik och utföra marknadsundersökningar. Den information som samlas in på detta sätt är anonym för oss, vilket innebär att vi inte ser våra enskilda användares personuppgifter. Dessa uppgifter lagras och behandlas däremot av Facebook, varför vi informerar dig baserat på vad vi vet om situationen. Facebook kan länka denna information till ditt Facebook-konto och även använda den för egna marknadsföringssyften, i enlighet med Facebooks Integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy. Sådana uppgifter kan göra det möjligt för Facebook och dess partner att visa annonser på eller utanför Facebook. En cookie kan också lagras på din dator av dessa skäl. 

10.2. Facebook SDK 

Vi använder i vår App Software Development Kit (SDK) från Facebook. Facebook SDK utfärdas och administreras av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, eller om du är hemmahörande i EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Genom denna integration kan vi länka olika Facebook-tjänster med vår App (dvs Facebook Analytics, Facebook Ads, Facebook Login via SDK, Facebook Account Ki, Facebook Share, Facebook Graph API och Facebook App Events). 

Vi har framför allt länkat följande Facebook SDK-tjänster med vår App: 

Facebook Login: För att kunna erbjuda dig möjligheten att registrera dig eller logga in med ditt Facebook-konto 

Facebook App Events: För att förstå användarnas handlingar i vår app och mäta effekten av dina appannonser. Vi använder denna tjänst för att utvärdera räckvidden för våra reklamkampanjer och användningen av Facebook SDK. Facebook tillhandahåller bara en sammanställd analys av användarnas beteende i vår app. 

Eftersom vår App är kopplad till Facebook SDK-tjänster måste vi dessutom följa Facebooks villkor enligt vilka vi är skyldiga att dela följande information med Facebook när du laddar ner Appen, även när du inte är inloggad på sociala medier-plattformen: 

 • Anonym nätidentifierare; 
 • Information som bekräftar att du har laddat ner vår App;
 • Typ av enhet som du har använt för att ladda ner vår App; 
 • Din enhets modell; Din geografiska zon; 
 • Din tidszon; 
 • Din internetleverantör; 
 • Din skärms mått och upplösning; 
 • CPU-kärnor i din enhet; 
 • Din enhets externminne i GB; 
 • Hur mycket externt lagringsutrymme som finns ledigt på din dator, i GB; 
 • Enhetens tidszon 

Genom att installera vår App bekräftar du att du godkänner delningen av information med Facebook enligt ovan.

Du hittar mer information om Facebook SDK inom iOS här:https://developers.facebook.com/docs/ios. För Android, se: https://developers.facebook.com/docs/android. 

Du kan när som helst kontrollera och ändra statusen för din anslutning till Facebook och respektive åtkomstbehörighet för våra Appar i inställningarna i din Facebook-profil (https://www.facebook.com/settings?tab=applications). Om du vill avbryta anslutningen mellan Facebook och vår App, logga in på Facebook och gör de ändringar som behövs i inställningarna i din profil.

11. Uppdatereringar och gamla versioner av denna integritetspolicy 

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Integritetspolicy när som hels i enlighet med denna bestämmelse. Om vi gör några ändringar i denna Integritetspolicy, kommer vi publicera den ändrade Integritetspolicyn på vår Webbplats och uppdatera datumet som anges efter ”Senast uppdaterad” längst upp i denna Integritetspolicy. 

Äldre versioner av denna Integritetspolicy finns här.

Anslut till oss

Välj ditt land:

Mobilapp: